Wydział Historyczny Aktualności

Po konferencji East Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations

Rok po zakończeniu konferencji East Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations (Wychodźstwo z Europy Środkowo-Wschodniej: wzorce migracji transatlantyckich) w Wielkiej Brytanii ukazały się teksty przygotowane przez jej uczestników. Nakładem wydawnictwa Cambridge Scholars Publishing opublikowano dwa tomy pod redakcją dr Anny Mazurkiewicz z Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej w Instytucie Historii, które składają się na serię East Central Europe in Exile. Obejmują one trzydzieści osiem tekstów przygotowanych przez prelegentów z trzynastu krajów i zawierają odpowiednio problematykę dotyczącą zamorskich migracji z Europy Środkowo-Wschodniej (vol. 1: Transatlantic Migrations) oraz relacji, jakie istniały pomiędzy emigrantami a krajem pochodzenia (vol.2: Transatlanic Identities).

http://www.historia.ug.edu.pl/pl/dzialalnosc_naukowo-badawcza--konferencje_seminaria_stypendia_naukowe_konkursy_szkolenia_i_prezentacje/

Ostatnio modyfikowane: 09.09.2013Pozostałe artykuły w tym dziale