Wydział Historyczny Aktualności

INFORMACJA DLA STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Na podstawie Uchwały nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 lipca 2013 nakładającej na studentów 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązek podpisania umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim informujemy, że druki umów należy pobrać korzystając z poniższych linków.
Każdy druk należy wypełnić uzupełniając dane osobowe oraz miejsca wyróżnione kolorem czerwonym.
Wypełnione i podpisane druki w 2 egzemplarzach należy dostarczyć do Dziekanatu osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2013r.

Dostarczenie umowy o odpłatności za usługi edukacyjne jest jednym z warunków podjęcia studiów w Uniwersytecie Gdańskim.

Ostatnio modyfikowane: 01.10.2013Pozostałe artykuły w tym dziale