Wydział Historyczny Aktualności

Kategoria A dla Wydziału Historycznego UG

Według opublikowanego  przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazu jednostek naukowych i przyznanych im kategorii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał ocenę bardzo dobrą, czyli KATEGORIĘ A!

Ocena jednostek naukowych po raz pierwszy odbyła się według nowych zasad, a dokonali jej naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Pod uwagę brany był dorobek naukowy poszczególnych jednostek, które podzielono na kategorie A+, A, B i C.

Pragnę serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim pracownikom i doktorantom za ich dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy i codzienną pracę na rzecz Naszego Wydziału!

Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
Dziekan Wydziału Historycznego UG

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauki.html

Ostatnio modyfikowane: 28.10.2013Pozostałe artykuły w tym dziale