Wydział Historyczny Aktualności

NOWATORSKI PRZEDMIOT AKADEMIA FILMU DOKUMENTANEGO

AKADEMIA PLANETE+ DOC

Edukacja oparta na filmach dokumentalnych

  • W roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Filologicznym zostanie otwarty dla studentów wszystkich kierunków nowatorski przedmiot filmoznawczy: Akademia Filmu Dokumentalnego. Na program zajęć (wykładów, projekcji i dyskusji) składają się najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach  filmy dokumentalne. - Film dokumentalny na początku XXI wieku nie tylko wyraźnie zyskuje na popularności, ale w świadomości wielu widzów pozostaje bardziej wiarygodnym i niezależnym niż film fabularny sposobem mówienia o rzeczywistości, stając się tym samym światowym fenomenem kulturowym.
  • Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu AKADEMIA PLANETE+ DOC przewidziane są spotkania z wieloma ciekawymi twórcami filmowymi oraz specjalistami poruszanej w filmie tematyki. Zajęcia poprowadzi Marcin Borchardt. Trzygodzinne zajęcia połączone z projekcją filmu będą odbywać we wtorki w auli 1.43 o godz. 16.45.
  • Celem Akademii Filmu Dokumentalnego PLANETE+ DOC jest rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowania filmami dokumentalnymi, a przede wszystkim udostępnienie studentom odpowiednich narzędzi do ich krytycznej analizy i świadomego wykorzystywania w pracy naukowej i zawodowej. Chodzi również o kształtowanie umiejętności interpretowania świata, pobudzenie aktywności i twórczej wrażliwości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i zdolności do oceny społecznych zjawisk przez uczniów na różnym poziomie edukacji.Filmy pokazywane w ramach akademii pochodzą z festiwalu PLANETE+ DOC.
  • Akademia ma być w założeniu rodzajem twórczej i efektywnej edukacji filmowej, silnie powiązanej ze zmieniającą się szybko rzeczywistością. Specjalnie wyselekcjonowane filmy, zaskakujące zarówno formą artystyczną, jak i użytym w nich językiem filmowym, mają w założeniu nie tylko dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także umożliwić im poznanie ciekawych, często nieznanych, obszarów i zagadnień współczesnego świata.
  • Program został w całości oparty na filmach dokumentalnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Z bogatego repertuaru festiwalu PLANETE+ DOC zostały wybrane filmy, które  stanowią najlepsze uzupełnienie wiedzy o szeroko pojętą współczesność.
  • Studenci Wydziału Filologicznego będą mogli zapisać się na zajęcia w portalu studenta od 1 do 17 października. Zapisy dla studentów innych Wydziałów u p. Przemysława Rydzewskiego pod adresem e-mail: przemek@planetedocoff.pl. Należy podać imię, nazwisko, a w tytule Akademia Planete+ Doc. Przedmiot posiada punktów 6 ECTS. Karnet na projekcje filmowe kosztuje 150 zł za semestr.  O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZREALIZOWANYCH WPŁAT.
  • Więcej: http://akademia.planetedocff.pl/szkoly-wyzsze/ug/
  • Festiwal PLANETE+ DOC to wydarzenie, które kształtuje opinie i inspiruje do głębszej refleksji nad kondycją świata. W 2011 w warszawskiej Kinotece imprezę odwiedziło ponad 30000 widzów, co plasuje festiwal na 3. miejscu pod względem popularności wśród europejskich festiwali filmów dokumentalnych planetedocff.pl
Ostatnio modyfikowane: 16.10.2013Pozostałe artykuły w tym dziale