Wydział Historyczny Aktualności

UWAGA!!!

Studenci oraz doktoranci, wpisani na I rok studiów w wyniku rekrutacji dodatkowej przeprowadzonej w trakcie trwania roku akademickiego mają obowiązek przystąpienia do szkolenia BHP w terminie 30 dni od daty wpisania na kierunek studiów - jest to ich pierwszy termin.

Drugi termin - poprawkowy (niezależnie od daty przyjęcia na UG) jest udostępniony w okresie 30 dni od upływu terminu podstawowego.

Każdy kolejny termin (trzeci i kolejny) jest płatny 100zł a skierowania na kurs BHP, po uiszczeniu opłaty przez studenta, dokonuje pracownik dziekanatu.

Ostatnio modyfikowane: 13.11.2013Pozostałe artykuły w tym dziale