Wydział Historyczny Aktualności

Stypendia naukowe dla młodych doktorów i doktorantów UG - składanie wniosków na rok 2014

Uniwersytet Gdański realizuje projekt:

Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów

i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego
Komponent „Stypendia i szkolenia dla doktorantów  i młodych doktorów”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem realizacji Komponentu jest zmotywowanie młodych doktorów i doktorantów do prowadzenia badań naukowych na jak najwyższym poziomie.

O stypendium mogą się ubiegać:

młodzi doktorzy, będący pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego,

więcej informacji na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/najlepsi/?id_cat=2&id_art=41&lang=pl

oraz

- słuchacze Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego,

więcej informacji na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/najlepsi/?id_cat=2&id_art=40&lang=pl

Serdecznie zapraszamy młodych doktorów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego do ubiegania się o stypendium.

Warunkiem koniecznym jest dostarczenie stosownych dokumentów w terminie do dnia 9 stycznia 2014 r. na adres:

Uniwersytet Gdański,  Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi

pok. 110-111, ul. Bażyńskiego 1a,  80-952 Gdańsk

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: stypendiapokl@ug.edu.pl lub telefonicznie  pod numer 058 523 24 08 lub 058 523 23 60

Uwaga: Realizatorzy Komponentu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu oraz przedłużenia terminu składania Wniosków.

Ostatnio modyfikowane: 12.12.2013Pozostałe artykuły w tym dziale