Wydział Historyczny Aktualności

UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą szkolenia i testu BHP osoby,  które nie zdały bądź nie podeszły do testu w dwóch pierwszych terminach powinny zgłosić się do 31 grudnia 2013 roku do Dziekanatu w celu wystawienia indywidualnego terminu szkolenia. Do tego czasu studenci nie będą zobowiązani uiszczać za ten termin opłaty. Po 1 stycznia 2014 roku,  zgodnie z Zarządzeniem Rektora, wpisanie trzeciego, indywidualnego terminu szkolenia BHP będzie możliwe po uprzednim wpłaceniu 100 zł i dostarczeniu dowodu wpłaty do Dziekanatu.

Ostatnio modyfikowane: 16.12.2013Pozostałe artykuły w tym dziale