Wydział Historyczny Aktualności

Nagroda Swastka dla dr Anny Mazurkiewicz

W dniach 2-5 stycznia 2014 w Waszyngtonie odbyła się™ konferencja Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (Polish American Historical Association, PAHA). Obrady konferencji stanowiące część dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (American Historical Association, AHA) otworzył Ambasador RP w USA – Dr Ryszard Schnepf. Pełen program konferencji dostępny jest na stronie AHA: https://aha.confex.com/aha/2014/webprogram/Symposium1501.html .

PAHA skupia naukowców zajmujących się historycznymi, socjologicznymi i kulturowymi aspektami polskiej emigracji do obu Ameryk, ze szczególnym naciskiem na Stany Zjednoczone. Towarzystwo powstałe w 1942 roku z inicjatywy Oskara Haleckiego od siedemdziesięciu lat organizuje doroczne zjazdy oraz wydaje periodyk: Polish American Studies (Pełna kolekcja od 1944 dostępna jest w Bibliotece UG oraz przez JSTOR). PAHA przyznaje także doroczne nagrody, które mają na celu nie tylko wyróżnienie badaczy dziejów Polonii, ale także twórców kultury, artystów, aktywistów społecznych.

W trakcie 71. zjazdu w Waszyngtonie uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie i połączona była z wydanym z tej okazji bankietem. Nagrodą im. Oskara Haleckiego za najlepszą książkę poświęconą tematyce polsko-amerykańskiej została uhonorowana prof. Beth Holmgren, Kierownik Katedry Studiów Slawistycznych i Euroazjatyckich na Duke University za książkę o Helenie Modrzejewskiej. Nagrodę im. Mieczysława Haimana za dorobek w zakresie badań nad Polonią amerykańską otrzymał prof. Dominic A. Pacyga, który będzie gościem Wydziału Historycznego UG w maju 2014 roku.

Wśród nagrodzonych znalazła się także dr Anna Mazurkiewicz – wykładowca z Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej w Instytucie Historii UG, kierowanego przez prof. dr. hab. Mieczysława Nurka, otrzymując Swastek Prize za najlepszy artykuł opublikowany w periodyku Polish American Studies w ciągu minionego roku. Nagrodzony artykuł dotyczący początków współpracy uchodźców z Europy Środkowo-Wschodniej  w USA po II wojnie światowej zatytułowany: “’Join, or Die’- The Road to Cooperation Among East European Exiled Political Leaders in the United States, 1949-1954” dostępny jest już w serwisie e-czasopism JSTOR: http://www.jstor.org/discover/10.5406/poliamerstud.69.2.0005?uid=3738840&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103335912373

W czasie uroczystości rozdania nagród, wyróżnienie za manuskrypt artykułu przygotowany przez doktoranta (Graduate Research Paper Award) odebrał także Piotr Derengowski, który nagrodę otrzymał we wrześniu 2013 roku, a w listopadzie obronił na Wydziale Historycznym rozprawę doktorską poświęconą udziałowi Polaków w wojnie secesyjnej przygotowaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Barbary Szordykowskiej.

Pełna lista osób nagrodzonych opublikowana została w internecie: http://pahanews.blogspot.com/

 

Ostatnio modyfikowane: 17.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale