Wydział Historyczny Aktualności

Ponowne elektroniczne zapisy na proseminaria

 

UWAGA studenci II roku kierunku Historia SSL ! W związku z trudnościami powstałymi w dniu dzisiejszym podczas elektronicznych zapisów na proseminaria, uprzejmie informujemy, że zapisy zostaną przeprowadzone ponownie w dniach 18.02.2014 r., od godziny 6:00 do 19.02.2014 r. do godziny 23:55. Osoby, które dokonały zapisu, prosimy o ponowny wybór proseminarium. 

 

Wykaz proseminarium w semestrze letnim roku akademickiego 2013-2014 – II rok kierunku Historia SSL

l.p.

Imię i nazwisko

Proseminarium

Krótka charakterystyka

1

prof. dr hab. Marek Andrzejewski

Historia od II połowy XIX wieku do czasów współczesnych

Zakres tematyczny: historia regionalna, historia Polski, historia powszechna ze szczególnym uwzględnieniem krajów niemieckojęzycznych od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Wymagania: napisanie pracy zaliczeniowej + obecność

2

dr Iwona Janicka

Cywilizacja nowożytna

Historia powszechna oraz Polski epoki nowożytnej od XVI do pocz. XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii społecznej (życie codzienne, obyczajowość, kultura ludowa, wychowanie, moda, podróże, kulinaria), historii kultury materialnej (rozwój aglomeracji miejskich, urządzenia sanitarne, środki komunikacji) i historii medycyny (epidemie, odkrycia naukowe, wpływ chorób na życie codzienne, medycyna „wojenna”, ludowa, historia aptekarstwa).

3

dr Anna Mazurkiewicz

Historia XX wieku

Historia polityczna, relacje transatlantyckie, rola uchodźców politycznych w polityce i propagandzie Zachodu. Szczególny nacisk położony zostanie na zimnowojenne relacje międzynarodowe (obejmujące czynniki państwowe, ale i pozarządowe) sprzężone z badaniami migracji (trasnational history). Praca na materiałach źródłowych, wspomnieniach i relacjach – także w j. angielskim (dla chętnych). Ćwiczenia mające na celu usprawnienie warsztatu oparte zostaną na biografiach Polaków, którzy po II wojnie światowej prowadzili działalność polityczną na emigracji.

4

dr Magdalena Nowak

Historia XIX i XX wieku

Historia Polski drugiej połowy XIX i XX wieku w świetle różnorodnych źródeł (prasowych, dokumentowych, wspomnień i pamiętników, przekazów ustnych) ze szczególny uwzględnieniem zagadnień życia codziennego, sytuacji kobiet i dzieci, obyczajowości, życia kulturalnego i społeczno-politycznego.

 

Ostatnio modyfikowane: 17.02.2014Pozostałe artykuły w tym dziale