Wydział Historyczny Aktualności

Wirtualna Biblioteka Nauki

Od roku 2010 wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki (Elsevier, Springer, EBSCO Publishing - pakiet podstawowy i Web of Knowledge) są dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW. Pozostałe zasoby w WBN są dostępne dla instytucji uczestniczących w konsorcjach z częściowym dofinansowaniem z MNiSW. Zakup dostępu do baz realizowany jest przez ICM na podstawie umów licencyjnych zawieranych z wydawcami oraz - w przypadku konsorcjów - umów subskrypcyjnych (konsorcyjnych) zawieranych pomiędzy ICM i instytucjami uczestniczącymi w konsorcjach.

 
Zachęcamy do aktywnego przeglądania i przeszukiwania baz, które są dostępne w ramach
wykupionych licencji.
 

 

Ostatnio modyfikowane: 09.02.2010Pozostałe artykuły w tym dziale