Wydział Historyczny Aktualności

Stypendia Fulbrighta na rok akademicki 2013-2014

Przekazujemy informacje dotyczące aktualnych konkursów na stypendia Fulbrighta na rok akademicki 2013-2014 przeznaczonych dla pracowników naukowych i doktorantów oraz dla studentów polskich wyższych uczelni.

Dodatkowo, na najbliższy rok akademicki 2012-2013, oferujemy studentom ostatnich lat studiów magisterskich i absolwentom polskich uczelni dofinansowanie I roku studiów, którzy indywidualnie ubiegali się i zostali przyjęci na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich.

W załączniku znajdują się ogłoszenia wszystkich aktualnych programów:

1. 2012-2013 Fulbright Self-Placed Graduate Student Awards - stypendia do wysokości $30000, przeznaczone są dla studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy indywidualnie ubiegali się i zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2012-2013. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 kwietnia 2012.

2. 2013-2014 Fulbright Graduate Student Awards - finansowanie I roku studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich do wysokości $30000. Stypendia dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich w polskich uczelniach wyższych. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 kwietnia 2012.

3. 2013-2014 Fulbright Advanced Research Awards - stypendia badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych z tytułem doktora oraz dla doktorantów na realizację projektu badawczego w wybranej uczelni amerykańskiej. Informujemy, że od roku akademickiego 2012-13 miesięczne stawki stypendiów zostały podwyższone i wynoszą, zależnie od miejsca pobytu: w kategorii przed doktoratem - od $1600 do $2000 miesięczne, w kategorii po doktoracie - od $3000 do $3500. Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 czerwca 2012.

Szczegółowe informacje o stypendiach, warunkach formalnych i wymaganych dokumentach są umieszczone na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: www.fulbright.edu.pl

We wszystkich kategoriach stypendiów program Fulbrighta dodatkowo zapewnia fundusze na koszty podroży do USA, zagospodarowania, wizę J-1 i polisę ubezpieczeniową. W kategorii stypendiów badawczych możliwe jest przyznanie funduszy na podróż współmałżonka i miesięcznego dodatku rodzinnego.

Ostateczna ilość stypendiów przyznawanych przez Komisję Fulbrighta w każdej kategorii będzie uzależniona od wysokości przyznanego budżetu.

Z poważaniem, Andrzej Dakowski

Dyrektor - Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Załącznik 1  Załącznik 2  Załącznik 3

Ostatnio modyfikowane: 26.03.2012Pozostałe artykuły w tym dziale