Wydział Historyczny Aktualności

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 NA WYDZIALE HISTORYCZNYM UG

W dniu 02.10.2012 r. na Wydziale Historycznym UG odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013. Po powitaniu przez Dziekana Wydziału Historycznego prof. dr. hab. Wiesława Długokęckiego dokonano immatrykulacji studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów III stopnia. W trakcie uroczystości zabrał głos Prorektor ds. Studenckich prof. UG dr hab. Józef Arno Włodarski. Wykład inauguracyjny pt. „Schyłek Cesarstwa Rzymskiego - nowe otwarcie Europy” wygłosił prof. dr hab. Jan Iluk. Następnie wręczone zostały dyplomy habilitacyjne i doktorskie, dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia oraz świadectwa ukończenia studiów doktoranckich.

Ostatnio modyfikowane: 05.10.2012Pozostałe artykuły w tym dziale