Wydział Historyczny Informacje dla Kandydatów Studia podyplomowe

GEDANISTYKA

 

Podyplomowe Studia Gedanistyka

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
80-952 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55.
Fax 0-58 523 20 39

Obsługa administracyjna:
Barbara Godlewska
0-58 523 29 56
b.godlewska@univ.gda.pl

Charakterystyka:

Studia są dwusemestralne, odbywają się w soboty. Przewidziane są dla posiadaczy dyplomów najrozmaitszych kierunków, I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Program zajęć (240 godzin lekcyjnych) w wszechstronny sposób ujmuje dzieje i kulturę Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy, uwzględniając jak najszerszy kontekst historii regionu. Zajęcia składają się z trzech bloków tematycznych: chronologicznego (dzieje Gdańska w poszczególnych epokach), problemowego (m.in. kultura i sztuka, morskie dziedzictwo Gdańska), regionalnego (dzieje Pomorza, ośrodków sąsiednich i wybranych dzielnic Gdańska). Każdy z semestrów kończy się pisemnym egzaminem.

Program:

Blok zajęć w ujęciu chronologicznym pokazuje meandry dziejów Gdańska i jego najbliższego otoczenia od czasów najdawniejszych poprzez średniowiecze, epokę nowożytną, wiek XIX po dzieje najnowsze, okres „Solidarności” i przemian ustrojowych schyłku XX wieku. Blok zajęć w ujęciu problemowym, najbardziej rozbudowany, ma za zadanie przedstawić najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej naszego miasta. Z jednej strony architektura, rzeźba, malarstwo i rękodzieło najważniejszego niegdyś ośrodka gospodarczego i kulturalnego w tej części Europy, z drugiej zaś życie codzienne, warunki materialne egzystencji, wnętrza mieszczańskich domów, prawo i porządek w mieście. Dziedzictwo literackie, szeroko pojęta kultura słowa drukowanego, muzyka, skomplikowana sfera stosunków wyznaniowych, tradycje morskie Gdańska, to pozostałe monograficzne propozycje dla kolejnej, czwartej już edycji naszych studiów. W toku naszych zajęć funkcjonuje także trzeci blok tematyczny, regionalny, w którym rezerwujemy miejsce dla współtworzących Trójmiasto ośrodków sąsiednich, Gdyni i Sopotu, z większym niż dotąd uwzględnieniem ważnych dla Gdańska dzielnic, m.in. Chełma, Starych Szkotów, Wrzeszcza, Oliwy. Tu także mieszczą się najważniejsze informacje na temat dziejów Pomorza. Większość przedmiotów dzieli się na część teoretyczną (wykład najczęściej multimedialny) oraz praktyczną (wykład w terenie, często powiązany ze zwiedzaniem zabytków, muzeów, itp.)

Kierownik studiów: Dr Sławomir Kościelak

Kadra: Zajęcia poprowadzi dobrana kadra najlepszych specjalistów z historii i kultury Gdańska, głównie pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, ale także innych wiodących ośrodków naukowych Trójmiasta.

Czas trwania: dwa semestry

Zasady naboru: aż do wyczerpania miejsc, według kolejności zgłoszeń. Liczba uczestników limitowana do maksymalnie 50 osób (minimum niezbędne do uruchomienia 25 osób).

Termin składania dokumentów: do 14 września 2014 roku

Pierwsze zajęcia: 22 lutego 2014 roku

Przewidywane zakończenie cyklu: czerwiec 2014 roku

Opłaty: 1450zł (za semestr)

 RAMOWY PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW GEDANISTYKI

BLOK CHRONOLOGICZNY

 • Gdańsk we wczesnym średniowieczu
 • Gdańsk w późnym średniowieczu (XIV - XV wiek)
 • Dzieje Gdańska nowożytnego - ustrój, prawo,  
 • Gdańsk w granicach Prus - Niemiec - w XIX wieku
 • Wolne Miasto Gdańsk
 • Trójmiasto w PRL-u

BLOK PROBLEMOWY (KULTURA I DZIEDZICTWO)

 • Archeologia na terenie Gdańska
 • Socjotopografia Gdańska średniowiecznego
 • Kultura materialna Gdańska nowożytnego (wnętrza mieszczańskich domów)
 • Życie codzienne w nowożytnym Gdańsku (i jego terytorium)
 • Kultura literacka i teatralna Gdańska
 • Kultura słowa drukowanego (czasopiśmiennictwo, drukarstwo, nauka)
 • Muzyka dawna Gdańska
 • Stosunki wyznaniowe w Gdańsku
 • Malarstwo gdańskie
 • Architektura sakralna, przemysłowa i militarna Gdańska
 • W kręgu rzeźby gdańskiej
 • Gdańskie rzemiosło artystyczne
 • Morskie dziedzictwo Gdańska i Trójmiasta

BLOK REGIONALNY

 • Dzieje wybranych gdańskich dzielnic (Chełm, Stare Szkoty, Wrzeszcz, Oliwa)
 • Dzieje Gdyni i wybranych gdyńskich dzielnic
 • Dzieje Sopotu
 • Historia Pomorza (wprowadzenie)

 

 

Ostatnio modyfikowane: 13.11.2013