Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Katarzyna Ślusarska, adiunkt

dr Katarzyna Ślusarska

Biogram
05.11.1976
adiunkt – Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Archeologii UG
studia:
1995-2000 Studia magisterskie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii, Archeologia, (tytuł magistra - 14. 06. 2000r)
Praca: „Gordijewska odnoga w systemie szlaków handlowych w drugiej połowie II tys. BC” (promotor prof. dr hab. A. Kośko)
2000-2005 Studia doktoranckie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny, (tytuł doktora nauk humanistycznych - 12.12.2005)
Praca: Systemy wierzeniowo-obrzędowe Północnego Nadczarnomorza w trzecim i początku drugiego tysiąclecia przed Chr (promotor prof. dr hab. A Kośko)
 
Bibiografia
 2002, Nowe dane do chronologii cmentarzyska kurhanowego w Hordeevce. Drevnieyshie obshchnosti zemledeltsev i skotovodov severnogo prichernomorya (V tys. do n.e.-V bek n.e.) 184-185. Tiraspol.
 (Katarzyna Ślusarska Michalik) 2003, Radiokarbon Chronology of the ”Hordeevka type”, Baltic-Pontic Studies vol. 12:365-381. Poznań.
 (Katarzyna Ślusarska Michalik), 2003, The Radiocarbon Chronology of the Urnenfeld Complex and the Dating of Cultural Phenomena in the Pontic Area (Late Bronze Age and Early Iron Age). Baltic-Pontic Studies vol. 12:382-395. Poznań.
2003, Paciorki bursztynowe z Gordijewki, obw. Winnica, Vita Antiqua 5-6:76-85. Kiev.
2003, Problem „wschodnioeuropejskiej korekty” w systemie szlaków bursztynowych w wietle najnowszych badań archeologicznych w strefie Północnego Pontu (2 poł II tys. BC), Materiały XIII sesji pomorzoznawczej, 125-132, Gdańsk
2003, Wschodnioeuropejska odnoga w systemie szlaków bursztynowych w późnej epoce brązu w świetle najnowszych odkryć w strefie Północnego Pontu, Terra baltica. Problemy baltiyskoy arkheologii 1: 76-85 Kaliningrad.
2007 "Kurhan w tradycji grzebalnej społeczności północnego nadczarnomorza we wczesnym okresie epoki brązu" in; W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds) Środowisko pośmiertne człowieka Funeralia lednickie 9: 251-256. 
2007 Funeral rites of the catacomb community: 2800-1900BC. Ritual, tanathology and geographical origins. BPS 13. Poznań.
2007 Some Remarks on the Possibilities of Existence an “Eastern Branch” in the System of Amber Routes in Late Bronze and Early Iron Age. The Aegean and the Black Sea in the Late Bronze Age. In Ioanna Galanaki, Helena Tomas, Yannis Galanakis, Robert Laffineur (eds.) Between the Aegean and Baltic Seas. Prehistory across Borders, Aegeum, vol. 27, Liege, p. 371-375
2007 The Margel Crest [w:] M. Makohonienko, D. Makowiecki, J. Czerniawska (eds) “Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology”, The Annual Conference of Association for Environmental Archaeology 12-15.09.2007,85-86. Poznań
2008 Reguła i wyjątek. Wybrane aspekty obrządku pogrzebowego wspólnoty katakumbowej [w:]. M Szmyt, J. Czebreszuk, J. Bednarczyk, P. Makarowicz (eds). Na pograniczu światów. Księga jubileuszowa prof. Aleksandra Kośko. 529-545.Poznań,
2009 „Systemy wierzeniowo-rytualne Północnego Nadczarnomorza: 2800-1800 przed Chr.”. Autoreferat dysertacji doktorskiej, Folia Praehistorica Posnaniensia XV: 427-424.
w druku:
Uwagi o uniwersalnym znaczeniu kurhanu w tradycji grzebalnej społeczności wspólnoty katakumbowej wczesnego okresu epoki brązu nadczarmonorza [w:] Kopce neolityczne i z początków epoki brązu w świetle nowych i najnowszych badań (Niepołomice, 20-21 września 2007 r.) (w druku)
M. Ignaczak, K. Ślusarska,   Osadnictwo społeczeństw kultury łużyckiej, w: J. Bednarczyk, M. Ignaczak (red.) Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. Tom 6, Wyniki badań archeologicznych w Zielęcinie, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, stanowisko 5, Poznań (w druku)
 
 
Wykopaliska
Peczera (Ukraina) - kurhan z późnego okresu epoki brązu
Redzikowo, stan 13, Gm. Słupsk (II archeolog) – osada z późnej epoki brązu i początków epoki żelaza
Stepanivka-Marglova Gruda, rej. Perevalsk, obv. Luhansk, Ukraina - kurhan z późnego okresu epoki brązu w ramach kompleksu rytualnego Marglowa Gruda
 
Zainteresowania badawcze
Kurhan w tradycji grzebalnej społeczności północnego Nadczarnomorza epoce brązu.
Przemiany społeczno-gospodarcze Pomorza w epoce brązu i początkach epoki żelaza
 
Realizowane projekty:
Opracowanie materiałów cyklu łużycko-pomorskiego z stanowisk na trasie obwodnicy Słupska, Redzikowo 12-14, Gm. Słupsk, woj. pomorskie
Badania kompleksu rytualnego Stepanivka - Marglowa Gruda rej. Perevalsk, obv. Luhansk, Ukraina
Pomorze w epoce brązu i początkach epoki żelaza.
 
Aktualnie prowadzone zajęcia
Muzealnictwo archeologiczne (III rok studiów I stopnia) - konwersatorium
Archeologia powszechna IV (II rok studiów I stopnia) - ćwiczenia
Techniki dokumentacji źródeł (I rok studiów I stopnia) - ćwiczenia
Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych (I rok studiów II stopnia) - wykład
 
Inne funkcje:
Koordynator VII Bałtyckiego Festiwalu Naukowego w Instytucie Archeologii
 
Kontakt – mail uniwersytecki

 

Ostatnio modyfikowane: 02.11.2009Pozostałe artykuły w tym dziale