Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Szybkowski Sobiesław, prof. nadzw. UG

SZYBKOWSKI SOBIESŁAW, dr hab. prof. nadzw. UG, Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii
Studia: 1989–1994 Uniwersytet Gdański, magisterium tamże 1994
Doktorat 1998 Uniwersytet Gdański
Zatrudnienie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku 1998–1999, Uniwersytet Gdański 1999 do dzisiaj
Zainteresowania badawcze: Historia polityczna Polski i Litwy późnośredniowiecznej, elity urzędnicze na Kujawach, w Wielkopolsce, Małopolsce, ziemiach sieradzkiej i łęczyckiej, genealogia, prozopografia, edytorstwo źródeł średniowiecznych.
Najważniejsze publikacje:
Szybkowski S., Ród Cielepałów. Studium genealogiczne, Gdańsk 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 392, ISBN 83-70-17-851-0.
Szybkowski S., Studia z genealogii i prozopografii polskiej szlachty późnośredniowiecznej, Gdańsk 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 275, ISBN 83-7326-177-X.
Szybkowski S., Kujawska szlachta urzędnicza w późnym średniowieczu (1370–1501), Gdańsk 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 811, ISBN 83-7326-362-4.
Możejko B., Szybkowski. S., Śliwiński B., Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima, Gdańsk 2003, Wydawnictwo WiM, ss. 136, ISBN 83-918873-4-0.
Możejko B., Szybkowski. S., Śliwiński B., Krąg rodzinny i kariera pisarza ziemskiego sieradzkiego, kasztelana spycimierskiego Mikołaja Bronowskiego z Wielkiego Bronowa (zm. 1492), Gdańsk 2003, Wydawnictwo WiM, ss. 52, ISBN 83-91-8873-3-2.

Ostatnio modyfikowane: 14.10.2010Pozostałe artykuły w tym dziale