Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Szordykowska Barbara, prof. nadzw. UG

SZORDYKOWSKA BARBARA, prof. nadzw. dr hab. /ur. 1951/ Instytut Historii, Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku, tel./0 58/ 554–50–89, e-mail: 
Dyscyplina – historia powszechna 1789–1918; Historia Finlandii; stosunki rosyjsko-fińskie w XIX wieku, zagadnienia systemu politycznego Finlandii w XIX wieku, geneza powstania fińskich partii politycznych, fiński ruch narodowy, stosunki polsko-fińskie
Kariera: mgr – Uniwersytet Gdański – 1975 /z wyróżnieniem/, dr – Uniwersytet Gdański /1982 rok/ – temat: „Partia Konstytucyjno-Demokratyczna wobec problemów narodowościowych Rosji w latach 1905–1914. Kwestia polska, fińska, żydowska.; habilitacja – temat „Finlandia w polityce caratu w latach 1899 – 1914. Problemy rusyfikacji i unifikacji”/ Gdańsk 1994/; od 1997 roku – profesor nadzwyczajny UG.
Staże – Uniwersytet Warszawski – 1978/1979, Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa– 1981 rok, Uniwersytet w Pietrozawodsku – /Karelia/ – 1985 rok, Uniwersytet w Leningradzie – 1986 rok, Uniwersytet w Helsinkach – 1987, Uniwersytet w Helsinkach – 1990 rok, Instytut Renvalla – Helsinki – 2003 rok, Uniwersytet w Helsinkach – 2005 rok
Publikacje – książki /1/, artykuły– 16, inne – 12 najważniejsze – „Partia Konstytucyjno-Demokratyczna wobec problemów narodowościowych Rosji w l. 1905–1914”, Geneza systemu administracyjnego Finlandii w pocz. XIX w. /1996/, Instytucje polityczne w Finlandii w pocz. XIX w./ 2000/ Nurty opozycji fińskiej na przełomie XIX–XX wieku/2001/, Leo Mechelin/1839–1914 /2004/, hasła artykułowe do Encyklopedii Powszechnej PWN – Finlandia
W przygotowaniu do druku – synteza historii Finlandii/ dla wyd. Ossolineum/
Nagrody: Min. Edukacji; nagroda II stopnia za doktorat/ Tow. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej/
Stow. – Pol. Tow. Hist.; Gd. Tow. Nauk., współpraca z fińskim Towarzystwem Historycznym – Suomen Historiallinen Seura

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale