Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Szamocki Grzegorz, prof. nadzw. UG

SZAMOCKI GRZEGORZ, ks. dr hab. prof. nadzw. w Instytucie Historii UG (Zakład Historii Starożytnej)


Studia, tytuły i stopnie naukowe:


1982–1988 – Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie


1986–1988 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie


1988 – magisterium (praca pt. Stosunek św. Pawła do pracy fizycznej na tle poglądów starożytnych)

1991–1993 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie


1993 – Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Rothberg School for Overseas Students


1993–1995 – Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster, Wydział Teologii Katolickiej (egzegeza biblijna), Wydział Filozoficzny (historia starożytna)


1995 – doktorat (rozprawa pt. "Ja jestem bramą" [J 10,7.9]. Podłoże historyczno-religijne oraz interpretacja metafory bramy w kontekście Janowym)

1995–1996 – Uniwersytet w Kolonii, Wydział Filozofii: Instytut Judaistyczny
Marcina Bubera (j. hebrajski) i Instytut Orientalistyczny (Kierunek Filologii Staroorientalnej: język sumeryjski i akadyjski)


1996–2000 – Papieski Instytut Biblijny w Rzymie


1999 – licencjat nauk biblijnych (praca pt. La Gerusalemme nuova – città di tutti [Ap 21,12–14.24–27])

2011 – habilitacja (rozprawa pt. Przejście Izraelitów przez Jordan (Joz 3,1-5,1). Historiografia, teologia, pareneza)

Praca zawodowa:


od 2000 – wykładowca języka greckiego i hebrajskiego, egzegezy Starego Testamentu i teologii biblijnej w Gdańskim Seminarium Duchownym


od 2000 – wykładowca historii biblijnej i egzegezy Starego Testamentu w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni – Ośrodek Badań Naukowych UKSW


2000–2004 – wykładowca egzegezy Starego Testamentu w Gdańskim Instytucie Teologicznym – filia KUL


2002–2004 – wykładowca historii starożytnej ("Kultury starożytnego Bliskiego Wschodu") w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Gdyni (obecnie Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej)


2003–2005 – wykładowca historii Izraela w Instytucie Historii UG (Zakład Historii Starożytnej)

od 2005-2011 – adiunkt w Instytucie Historii UG (Zakład Historii Starożytnej): historia starożytnego Bliskiego Wschodu, hermeneutyka Starego Testamentu, epigrafika staroorientalna, język hebrajski, religioznawstwo

od 2011 – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Historii Starozytnej, Instytut Historii, Wydział Historyczny UG)

Tematyka badawcza:


– Historia biblijna i staroorientalna;


– Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu – problematyka historyczno-literacka (ze szczególnym uprzywilejowaniem filologii i strukturalizmu) i teologiczna.


Ważniejsze publikacje:


Motyw bramy w Nowym Testamencie. Przyczynek do teologii biblijnej, Pelplin (Bernardinum) 2001 (s. 272).


Greka Nowego Testamentu. Intensywny kurs podstawowy, Pelplin (Bernardinum) 2004,2005(2) (s. 164).


"«Oko za oko, ząb za ząb». Formuła talionu w biblijnym prawie Izraela", Studia Gdańskie XVII (2004) 37–56.


"Data narodzenia Jezusa Chrystusa", w "Żyjemy dla Pana" (Rz 14,8). Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU, ed. W. Chrostowski (Rozprawy i Studia Biblijne, 23), Warszawa 2006, 340–363.


„Tora i Prorocy Wcześniejsi, czyli ‘wielkie dzieło historyczne’ Starego Testamentu”, Studia Gdańskie 25 (2009) 51-76.

„Polityczne i społeczno-religijne tło opowiadań o Proto-Izraelitach w Księdze Jozuego”, w Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, tom V (Suplement nr 4 do Studia Judaica), red. K. Pilarczyk, Kraków 2010, 13-26.

Przejście Izraelitów przez Jordan (Joz 3,1-5,1). Historiografia, teologia, pareneza, Gdańsk 2011.

Adres: ; 
e-mail: g.szamocki@ug.edu.pl

 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale