Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Smoliński Marek, prof. nadzw. UG

SMOLIŃSKI MAREK – dr hab. prof. nadzw. UG w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii UG
Studia skończył w 1995; do 1999 studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej w 1999 r. pt Polityka zachodnia księcia gdańsko-pomorskiego Świętopełka.
Zatrudniony w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii UG od 2000 r.
Tematyka badawcza:
Historia średniowieczna Polski, zakony rycerskie na ziemiach polskich, stosunki polsko-niemieckie w średniowieczu, średniowieczna historia Pomorza
Ważniejsze publikacje:
Polityka zachodnia księcia gdańsko-pomorskiego Świętopełka, Gdańsk 2000 i Caesar et duces Poloniae. Szkice z dziejów stosunków polsko-niemieckich w drugiej połowie XII w. (1146–1194), Gdańsk 2006

Ostatnio modyfikowane: 14.10.2010Pozostałe artykuły w tym dziale