Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Pyzel Joanna, adiunkt

Joanna Pyzel

ur. 12.12.1975
1994-1999- studia wyższe w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
1999- obrona pracy magisterskiej Ceramika z osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Żegotkach, gm. Strzelno, stanowisko 2 (promotor- prof. R. F. Mazurowski).
2006 – doktorat w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach (promotor – prof. L. Czerniak)
 
Bibliografia
 
Naczynie mieszkowate kultury ceramiki wstęgowej rytej z Żegotek, gm. Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 2, Sprawozdania Archeologiczne 53 (2001), 99-109.
 
Ogólna charakterystyka stanowiska i obiektów w Grabku, [w:] L. Czerniak (red.) Badania archeologiczne na terenie odkrywki Szczerców. Tom 3. Wyniki badań archeologicznych w Grabku i Zabrzeziu, Poznań 2003,19-53.
 
Problematyka dzieci w archeologii neolitu: wybrane aspekty, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Dusza maluczka a strata ogromna (Funeralia Lednickie. Spotkanie 6), Poznań 2004,333-340 (razem z I. Sobkowiak-Tabaką).
 
Forschungen zur Bandkeramik in Kujawien – Vorläufige Ergebnisse der Ausgrabung der bandkeramischen Siedlung in Ludwinowo 7, Gem. Włocławek, [w:] J. Lüning, C. Fridrich, A. Zimmermann (red.), Die Bandkeramik im 21. Jahrhundert. Symposium in der Abtei Brauweiler bei Köln vom 16.9-19.9.2002, Rahden/Westf., 181-187.
 
Die Besiedlungsgeschichte der Bandkeramik in Kujawien, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 53(1), 2006,1–57.
 
Settlement history of the Linear Band Pottery culture in Kuyavia, [w:] D. Hofmann, P. Bickle (red.), Creating Communities. New advances in Central European Neolithic Research, Oxford 2009, s. 70-78
 
Recenzje, komunikaty:
Recenzja: Sabine Lindig, Das Früh und Mittelneolithikum im Neckarmündungsgebiet, Bonn 2002, Sprawozdania Archeologiczne 54 (2002), 219-224.
 
Recenzja: Christoph Carl Jan Schade, Landschaftsarchäologie – Eine inhaltliche Begriffbestimmung, [w:] Studien zur Siedlungsarchäologie II, Bonn 2000,135-225, Sprawozdania Archeologiczne 54 (2002), 225-227.
 
Recenzja: Eva Lenneis, Jens Lüning, Die altbandkeramischen Siedlungen von Neckenmarkt und Strögen, Bonn 2001, Archeologia Polski XLVIII: 2003,258-264.
Komunikat: Sympozjum: „Bandkeramik in 21. Jahrhundert“, Brauweiler (Niemcy), 16-20 września 2002 r., Archeologia Polski XLVIII: 2003,286-288.
 
Recenzja: Christoph Carl Jan Schade, Die Besiedlungsgeschichte der Bandkeramik in der Mörlener Bucht, Wetterau: Zentralität und Peripherie, Haupt- und Nebenorte, Siedlungsverbände, Bonn 2004, Sprawozdania Archeologiczne 57,605-614.
 
w druku:
Migration und Kontakte in der Bandkeramik Kujawiens, [w:] H.-J. Beier (red.), Kommunikation, Mobilität und Migration, Varia Neolithica, Langenweißbach
 
Some aspects of the Linear Band Pottery (Linearbandkeramik) settlement in Kujavia, [w:] D. Gronenborn, J. Petrasch (red.), Die Neolithisierung Mitteleuropas, Mainz.
 
Non-megalithic versus megalithic mortuary practices of the Funnelbeaker culture in Kuyavia, [w:] L. Larsson, F. Lüth, T. Terberger (red.), Innovation and Continuity – Non-Megalthic Mortuary Practises in the Baltic – New Methods and Research into the Development of Stone Age Society
 
LBK-farmers and the introduction of pottery in the south Baltic, [w:] T. Terberger (red.), Early Pottery in the Baltic – Dating, Origin and Social Context (razem z L. Czerniakiem)
 
Wykopaliska
Çatal Höyük, Turcja (osada neolityczna)
Grabek, stan 4, woj. łódzkie (stanowisko wielokulturowe, badania ratownicze na terenie kopalni węgla brunatnego “Szczerców”)
Kozanki Podleśne, stan. 1, woj. łódzkie (stanowisko wielokulturowe, badania na trasie autostrady A2)
Ludwinowo, stan. 7, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko wielokulturowe, badania na trasie autostrady A1)
Pęgów, stan. 2, woj. łódzkie (stanowisko wielokulturowe, badania na trasie autostrady A2)
Powodów II stan. 5, woj. łódzkie (stanowisko wielokulturowe, badania na trasie autostrady A2)
Rzuchów, stan. 49, woj. wielkopolskie (stanowisko wielokulturowe, badania na trasie autostrady A2)
 
Zainteresowania badawcze
neolit europejski i anatolijski, procesy osadnicze w pradziejach
 
Realizowane projekty
opracowanie ceramiki neolitycznej z badań polskiej ekspedycji w Çatal Höyük w Turcji
uczestnictwo w opracowaniu materiałów kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowisk Targowisko 12/13,14/15 i 16 oraz Brzezie 40, gmina Kłaj, woj. małopolskie.
 
Aktualnie prowadzone zajęcia
 
urlop macierzyński w semestrze letnim roku akademickiego 2008/9
urlop wychowawczy w roku akademickim 2009/10
 
Inne funkcje
-
 
Kontakt – mail uniwersytecki

 

 

Ostatnio modyfikowane: 02.11.2009Pozostałe artykuły w tym dziale