Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Purc-Stępniak Beata, adiunkt

PURC–STĘPNIAK BEATA, dr, Adiunkt (Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii Sztuki)
1980–1985 Studia historii sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukończone z wyróżnieniem
2000 Tytuł doktora w zakresie historii sztuki na podstawie pracy Kula jako symbol ‘vanitas’  i jej odzwierciedlenie w malarstwie europejskim XVII w.
1986 staż w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk
1986–87 staż w Centralnym Muzeum Morskim
od 1987 praca w Gdańskim Muzeum Narodowym jako Kustosz (Pracownia Malarstwa Europejskiego)
2001 adiunkt (Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii Sztuki)
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
CODART International Council for Curators of Dutch and Flemish Art
zajmuje się teorią i historią sztuki okresu nowożytnego
1. Obrazy ołtarzowe Szymona Czechowicza w kościele OO. Kapucynów
  w Lubartowie, /w:/ Lubartów i Ziemia, Lubartów 1990, s. 145 – 150
2. Sekretne treści portretów, Spotkania z Zabytkami, nr 11 (105), 1995, s. 2–6
3. Rodzina Sanguszków i ich pałac w Lubartowie /w:/ Lubartów i Ziemia
  Lubartowska, Lubartów 1996, s. 55–91
4. Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter. Zürich 1994, „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 3–4, R. LVIII, 1996, s. 380 – 382
5. Rękawiczki jako symbol, Spotkania z Zabytkami, nr 3 (109), 1996, s. 5–9
6. Zabytki z piętnem śmierci, „Wiadomości Kulturalne”, nr 12/13 (148/149), 1996, s.23
7. Pałac w Lubartowie, Spotkania z Zabytkami, nr 9 (127), 1997, s. 24–25
8. Przezwyciężanie lęku, Spotkania z Zabytkami, nr 11 (129), 1997, s. 3–7
9. Malarstwo flamandzkie złotego wieku, „Wiadomości Kulturalne”, nr 5 (193), 1998, s. 5
10. Rogalińska Galeria, „Wiadomości Kulturalne”, nr 13 (201), 1998, s. 12
11. Stanisław Hiszpański (1904–1975). Malarstwo, grafika, rysunek, katalog wystawy, Gdańsk 1998
12. Władysław Jackiewicz. Malarstwo, Katalog wystawy, Gdańsk 1999
13. Fenomen Ryszarda Stryjca (1932–1997), „Odra”, nr 6 (451), R. XXXIX, 1999, s. 143–144
14. Artysta wobec sacrum, Współczesna sztuka religijna na Pomorzu, Folder wystawy z okazji XX Jubileuszowych Spotkań Pelplinskich, Pelplin 1999
15. Kościół Ojców Kapucynów odzwierciedleniem tradycji zakonnych /w:/ Lubartów i Ziemia Lubartowska , Lubartów 2000, s. 15– 44
16. Morze jako świat. Obraz morza w malarstwie polskim do pol. XV wieku /w:/ Morze w obrazach artystów polskich XX wieku. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Gdańsku, Gdańsk 2001, s. 16–22
17. Homo bulla w malarstwie przedstawiającym „kunstkammery”, s. 79–103, [w:] Rozważania o smaku artystycznym, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświeconej pamięci Francisca Halskella, Smak artystyczny i znawstwo sztuki, Toruń 23 – 24 marca 2001, zorganizowanej przez Wydział Sztuk Pięknych Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod red.Józefa Poklewskiego i Tomasza F. de Rosset, Toruń 2002, s. 79–103
18. Śmiejący się Demokryt i płaczący Heraklit. Dwa obrazy ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, [w:] Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, Historia Sztuki XVII, pod red. Mateusza Kapustki, Andrzeja Kozieła i Piotra Oszczanowskiego, Wrocław 2003, s. 321–338
19.Martwa natura z czaszką z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Z badań nad symboliką kuli jako Vanitas [w:] Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej. Prace poświęcone pamięci doktor Katarzyny Cieślak, pod red. Jacka Friedricha i Edmunda Kizika, Gdańsk 2003, druk 2004, s. 279–300
21.Późny Manieryzm w Holandii około. 1600. [w:] Transalpinum.Od Giorgiona i Dürera do Tycjana i Rubensa. Dzieła malarstwa europejskiego ze zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Gdańsku, pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej i Antoniego Ziemby, Warszawa 2004 (także wersja angielska książki), s. 208–213 oraz, s. 134,136, 164,218, 266
22.Transalpinum.Od Giorgiona i Dürera do Tycjana i Rubensa. Dzieła malarstwa europejskiego ze zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Gdańsku, Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 20 grudnia 2004 – 20 lutego 2005, Gdańsk 2004 (ISBN 83-88-669-61-3)
23. Kula jako symbol Vanitas w malarstwie europejskim XVII wieku, Gdańsk 2004, Słowo/Obraz/ Terytoria(ISBN 83-89405-76-8), druk 2005
24. Aspekty ikonograficzne wyobrażeń dziecka w malarstwie niderlandzkim XVI – pocz. XVIII wieku oraz opracowanie gloss do 5 obrazów, [w:] Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku ze zbiorów polskich, red. Ewa Micke-Broniarek, Monika Ochnio, katalog wystawy Muzeum Pałac w Wilanowie ( czerwiec-sierpień 2004), Warszawa 2004, s. 20–29,68, 128–130,172, 216 ( ISBN 83-85250-07-7) (także wersja angielska książki)
25. Czy w Gdańsku jest obraz Paula Vredemana de Vriesa?, [w:] Niderlandzcy artyści w Gdańsku w czasach Hansa Vredemana de Vriesa, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk i Weserrenaissance-Museum Schloß Brake, Lemgo, Ratusz Głównego Miasta, Gdańsk 20–21 listopada 2003, Gdańsk 2006,67–72,132–138 ( ISBN 83-921441-1-2) (także wersja angielska ISBN 83-921441-2-0)
26. Woda w malarstwie[w:] II Międzynarodowe Biennale Sztuki Energia Wody, Katalog wystawy Muzeum Miasta Gdyni i Stowarzyszenie Centrum Transferu Umiejętności, 23.06–15.09.2005 Gdynia, w oprac. Barbara Badowska-Widińska, Gdynia 2005, s. 8–10, ISBN 83-905656-7-6
27. Seascapes in Northern European Painting from the 16th to mid 19th century, [w:] Obraz i przyroda, Materiały z Konferencji Ogólnopolskiej Obraz i przyroda Katolicki Uniwersytet Lubelski 6–8 października 2003, pod red. Małgorzaty Urszuli Mazurczak, Jowity Patyra, Małgorzaty Żak, Lublin 2005, s. 339–362 ISBN 83-7363-329-4
28. Treści ideowe w obrazach wnętrz kościelnych. Kilka uwag o obrazie Cornelisa de Mana Wnętrze Starego Kościoła w Delft, „Roczniki Humanistyczne”, LII, 2004, druk 2006,4, s. 301–343
29. Jak żywa jest martwa natura. Przykłady martwych natur i scen animalistycznych w nowożytnej sztuce europejskiej. Katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, czerwiec-sierpień 2006, Słupsk 2006
30. Muzeum Narodowe w Gdańsku, jego geneza i funkcja w strukturze i kulturze miasta [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 85 (2006), s. 49–67
 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale