Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

Prof. dr hab. Omilianowska Małgorzata

OMILANOWSKA MAŁGORZATA, prof. dr hab., w Zakładzie Historii Sztuki Instytutu Historii oraz wicedyrektor do spraw naukowych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.
Studia: magisterskie na UW (Wydział Historyczny, dyplom 1984, promotor Tadeusz Stefan Jaroszewski), studia doktoranckie w Katedrze Historii Architektury Wydziału Architektury Technische Universität w Berlinie, doktorat na UW (Wydział Historyczny, 1994, promotor Tadeusz Stefan Jaroszewski), studia podyplomowe w zakresie finansów i podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dyplom 2003), habilitacja w Instytucie Sztuki PAN (2005).
Praca: od 1995 w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie (kolejno jako asystent, adiunkt i docent, funkcja wicedyrektora od 1999), od X 2006 na Uniwersytecie Gdańskim. Wykłady w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.
Zainteresowania badawcze: sztuka i architektura XIX i XX wieku, przede wszystkim zagadnienia związane z poszukiwaniami stylu narodowego, architekturą inżynieryjną, edukacją architektoniczną.
Ważniejsze publikacje:
Książki:
Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej, Warszawa 2004. Spis rysunków architektonicznych z akt komitetu techniczno-budowlanego Ministerstwa spraw wewnętrznych w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w st. Petersburgu. Królestwo polskie, Warszawa 2003. Atlas zabytków architektury w Polsce (współautorstwo) (Wydawnictwo Naukowe PWN), Warszawa 2001. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. X, z. 20, Pułtusk i okolice, Warszawa 1999 (współautorstwo). Stefan Szyller. (1857–1933) Warszawski architekt doby historyzmu, t. 1–2, Warszawa 1995. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. III, z. 4, Łańcut i okolice, Warszawa 1994 (współautorstwo). Most i wiadukt im ks. Józefa Poniatowskiego, Warszawa 1991.
Artykuły:
Projekty Franza Schwechtena, Édouarda André i Stanisława Witkiewicza dla Połągi, Biuletyn Historii Sztuki, 2006, nr 2, s…. ; Zasługi Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w przemianach Starego Miasta i jego Rynku w Warszawie, w: Razem w trosce o dziedzictwo, red. Marian Sołtysiak, Warszawa 2006, s. 35–40; Narodziny metropolii – warszawskie hale targowe, Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, 2006, nr 15. Przestrzenie handlu, s. 28–31 ; Market Halls in Warsaw. w: Vásárcsarnok. Market hall, ed. by Allan Siegel and Uhl Gabriella, Budapest, s. 20–25 (po węgiersku) i s. 123–129 (po angielsku) ; Działalność polskich architektów w Cesarstwie Rosyjskim w XIX i początku XX wieku, Pinakotheke (Moskwa), 2005, (wersja pol. i ros.), s. 76–85; Polscy architekci w uczelniach petersburskich w latach 1814–1918, Biuletyn Historii Sztuki, 2004, nr 3–4, s. 351–373; „Wie der märchenhafte Phönix aus der Asche werden sie auferstehen”. Haltungen zum Wiederaufbau und zur Restaurierung von Baudenkmälern in Polen in den Jahren 1915–1925, w: Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert, red. A. Langer, Warszawa 2004, s. 79–91; Inicjatywy artystyczne i architektoniczne rodu Potockich w latach 1816–1944 na terenie Ordynacji Łańcuckiej, w: Ogrody rezydencji magnackich XVIII–XIX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej oraz problemy ich ochrony, Studia i Materiały. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 2000, s. 22–28; The Impact of 19th century politics on the system of architectural education, w: Art and Politics, ed. F. Ames-Lewis, P. Paszkiewicz, Warszawa 1999, s. 87–94; Nacjonalizm a style narodowe w architekturze europejskiej XIX wieku i początku XX wieku, w: Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789–1950, ed. D. Konstantynów, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Warszawa 1998, s. 145–155; Poszukiwania stylu narodowego w polskiej architekturze końca XIX i początku XX wieku, w: Stanisław Witkiewicz. Człowiek-Artysta-Myśliciel, red. Z. Moździerz, Zakopane 1997, s. 275–292; Dwa polskie projekty M.H. Baillie Scotta, Rocznik Historii Sztuki, R XXII, Warszawa 1996, s. 139–151; „Bardzo spaczony mebel gdański”, w: De Gustibus. Studia ofiarowane przez przyjaciół Tadeuszowi Stefanowi Jaroszewskiemu, Warszawa 1996, s. 192–201; Restauracja katedry płockiej, Rocznik Historii Sztuki, R XX, Warszawa 1994, s. 445–469; Searching for a National Style in Polish Architecture at the End of the 19th and Beginning of the 20th Century, w: Art and National Dream. Ed. N.Gordon Bowe, Dublin 1993, s. 99–116; Polskie schroniska górskie, w: Sztuka a natura, Katowice 1991, s. 399–422; Działalność Mariana Lalewicza w Petersburgu, Przegląd Wschodni, R 1,1991, nr 1, s. 113–132; Zabytki Tarchomina, Kronika Warszawy, 1989, nr 7[9], s. 125–136; Działalność Stefana Szyllera na Jasnej Górze, w: Studia Claromontana, T. 8, Częstochowa 1987, s. 222–232.
Ponadto liczne publikacje popularnonaukowe, przede wszystkim przewodniki do międzynarodowej serii Doglinga Kindersleya (w wersji polskiej wydawane przez Hachette Livre Poland) m.in. po Warszawie, Gdańsku i Pomorzu, Polsce, Berlinie, Niemczech i Szwajcarii.
Stowarzyszenia i organizacje: Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Komitet Narodowy ICOMOS; Patria Polonorum – prezes od czerwca 2006; Europa Nostra, Członek rady od 2005. RIHA (International Association of Research Institutes in the History of Art) – wiceprzewodnicząca od 2004.
tel.
e-mail

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale