Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

prof. dr hab. Nurek Mieczysław

NUREK MIECZYSŁAW, prof. dr hab., Instytut Historii (Zakład Historii Najnowszej Powszechnej – kierownik)
Studia: Historia – WSP Gdańsk (1968),
– dr n. hum. UG (1977),
– dr hab. UG 1988 (historia powszechna XX w).
Członkostwo w org. i stow:Polskie Towarzystwo Historyczne, Gdańskie Tow. Naukowe, Instytut Kaszubski, Rada Centralnego Muzeum Morskiego, Rada Muzeum Stutthof.
Zainteresowania naukowe: wiek XX – stosunki międzynarodowe, polityka międzynarodowa w rejonie M. Bałtyckiego, polityczne relacje brytyjsko-polskie.
Wybrane publikacje: Polska w polityce Wielkiej Brytanii 1936–1941, PWN: Warszawa 1983; Polityka Wielkiej Brytanii w rejonie M. Bałtyckiego 1935–1939, Wyd. UG: Gdańsk 1988; Great Britain and the Baltic in the last month of peace, [w:] The Baltic and the Outbreak of the Second World War, opr. J. Hiden i Th. Lane, Cambridge Univ. Press 1992; Dyplomacja brytyjska wobec militarnej i politycznej agresji ZSRR (wrzesień-październik 1939). [w:] 17 września 1939, pod red. H. Batowskiego, PAU: Kraków 1994; Londyn wobec losu Wilna – jesień roku 1939, [w:] Między Wileńszczyzną a Prusami. Księga Pamiątkowa prof. W. Odyńca, pod red. J. Włodarskiego, Gdańsk 1998; Dyplomacja brytyjska wobec Grudnia 1970, [w:] Polska w podzielonym świecie po II wojnie światowej, pod red. M. Wojciechowskiego, Toruń 2002; Raporty Roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945–1970, opr. M. Nurek, NDAP: Warszawa 2003; Zakończenie II wojny światowej. Polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945–2005, pod. red. M. Nurka, UG: Gdańsk 2005; Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie Światowej 1945-1949, Gdańsk 2009 (dodruk 2011), s. 718. Publikacja została nagrodzona: Grand Prix w Konkursie im. Jana Długosza - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Targi Książki w Krakowie; Nagroda w Konkursie Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego - Telewizja Polska-Polskie Radio-Instytut Pamięci Narodowej; nominacja do nagrody tyg. "Polityka"; nominacja do nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Adres:Instytut Historii UG, ul. Wita Stwosza 55,80–952 Gdańsk,
tel. 0–58/523–2189;
e-mail: histomn@ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 19.01.2012Pozostałe artykuły w tym dziale