Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Mazurkiewicz Anna, adiunkt

MAZURKIEWICZ ANNA dr, adiunkt w Instytucie Historii UG (Zakład Historii Najnowszej Powszechnej)

Studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim (1994–1999), California State University, Fresno (1997–1998), dr n. hum. UG (Stany Zjednoczone wobec wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 1947 i 1989). Nagroda Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską dotyczącą nauk historycznych (2006).

Aktualnie prowadzone zajęcia dydaktyczne: https://pe.ug.edu.pl/Kursy/Katalog/Nauczyciel/165

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach: Polskie Towarzystwo Historyczne, Polish American Historical Association (Second Vice-President, Chair of the Awards Committee, Book Review Editor for Poland), Polish Institute of Arts and Sciences of America (Polski Instytut Naukowy w Ameryce), Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, członek Międzywydziałowej Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej, członek Komitetu Redakcyjnego (Editorial Board) w Helena History Press, California USA, Komitet redakcyjny Studia Historica Gedanensia.

Tematyka badawcza: Zimna wojna, Stany Zjednoczone po II wojnie światowej, relacje dyplomatyczne amerykańsko-polskie, system medialny w USA, amerykańska polityka wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, aktywność polityczna uchodźców z Europy Środkowo-Wschodniej w USA po II wojnie światowej.

Wybrane publikacje

Monografie i redakcje:

 1. (Red.) East Central Europe in Exile, vol. 1: Transatlantic Migrations (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013). ISBN: 1-4438-4725-9.
 2. (Red.) East Central Europe in Exile, vol. 2: Transatlantic Identities (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013). ISBN: 1-4438-4891-3.
 3. Wolne i nieskrępowane”? Prasa amerykańska wobec wyborów w Polsce w latach 1947 i 1989 (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009), ss. 224. ISBN: 978-83-7326-682-7.
 4. Dyplomacja Stanów Zjednoczonych wobec wyborów w Polsce w latach 1947 i 1989 (Warszawa: Neriton, 2007), ss. 319. ISBN: 978-83-7543-007-3.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. “Relationship between the Assembly of Captive European Nations and the Free Europe Committee in 1950-1960,” w: The Inauguration of "Organized Political Warfare" - The Cold War Organizations Sponsored by the National Committee for a Free Europe / Free Europe Committee, pod red.  Katalin Kadar Lynn (Saint Helena, CA: Helena History Press, dystr. CEU Press: Budapeszt-Nowy Jork, 2013), 91-130. ISBN: 0985943300, ISBN-13: 978-0985943301

Przedruk (wersja w języku polskim, uzupełniona i poprawiona): „Relacje pomiędzy Zgromadzeniem Europejskich Narodów Ujarzmionych a Komitetem Wolnej Europy na tle polityki amerykańskiej 1950–1960, Pamięć i Sprawiedliwość 1 (21) 2013: 213-244.

 1. “’The Little U.N.’ at 769 First Avenue, New York (1956–1963), ” w: East Central Europe in Exile. Transatlantic Identities, red. Anna Mazurkiewicz (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013), s. 227-245.
 2. “The Schism within the Polish Delegation to the Assembly of Captive European Nations 1954-1972,” w: The Polish Diaspora in America and the Wider World, red. Adam Walaszek, Janusz Pezda, (Kraków: Polish Academy of Arts and Sciences, 2012), p. 73-110. ISBN 978-83-7676-129-9.

Przedruk (wersja uzupełniona i poprawiona): The Schism within the Polish Delegation to the Assembly of Captive European Nations 1954-1972, w: The Inauguration of “Organized Political Warfare”… .

 1. “’Join, or Die’—The Road to Cooperation Among East European Exiled Political Leaders in the United States, 1949-1954,” Polish American Studies 69, no. 2 (2012): 5-43.
 2. “Coverage of Polish presidential elections (1989-2005) in the New York Times and Chicago Tribune, ” w: Transatlantic Encounters: Philosophy, Media, Politics, red. E. H. Oleksy, W. Oleksy, American Studies and Media, vol. 3, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, s. 139-155. ISBN 978-3-631-61728-1.
 3. „’Niejawna ingerencja rządu w swobodną wymianę poglądów’ – Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych w zimnowojennej polityce USA, ” w: Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, red. S. Łukasiewicz (Lublin: IPN, 2010), s. 255-263. ISBN: 978-83-7629-188-8.
 4.  “Assembly of the Captive European Nations: ‘The Voice of the Silenced Peoples’” w: Anti-Communist Minorities: The Political Activism of Ethnic Refugees in the United States, ed. Ieva Zake, Palgrave New York: Macmillan, 2009, s. 167-185. ISBN:0-230-60681-4.
 5. “Die ‘Stimme Freies Polen’ aus München. Radio Free Europe, die amerikanische Deutchlandpolitik und die deutsch-polnischen Beziehungen, ” Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgaschichte  6 (2008): 146-170, ISSN:0948-1818.
 6. „Stany Zjednoczone wobec wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 1947 i 1989, ” Dzieje Najnowsze 39/1 (2007): 121-128.
 7. Ambasadorzy Arthur Bliss Lane i John R. Davis, jr. wobec wyborów parlamentarnych w Polsce w latach 1947 i 1989” w: Zakończenie II wojny światowej. Polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945-2005, red. M. Nurek (Gdańsk: Fundacja Rozwoju UG, 2006): 388-410. ISBN: 83-89786-78-8.
 8. “American Attitudes on Two Attempts to Establish Democracy in Poland, 1947 and 1989,” Polish American Studies 62/1 (2005): 67-96.
 9. “Polish Presidents 1947–2000 from the American Vantage Point, ” East European Quarterly 37/4 (2004): 475–496.
 10. „Wybory prezydenckie w Polsce w latach 1989–1995 w świetle opiniotwórczej prasy amerykańskiej, ” Zeszyty Prasoznawcze 45/1-2 (2002): s. 107–127.

Adres: 80–952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.37
tel. 523–2189
e-mail: 

 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale