Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Milewski Ireneusz, prof. nadzw. UG

MILEWSKI IRENEUSZ, dr hab. prof. nadzw. UG w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historii UG. Badania swe koncentruje nad epoką późnej starożytności, szczególnie zaś obszarem prowincji wschodniorzymskich. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są problemy chrystianizacji oraz życia codziennego społeczeństwa wschodniorzymskiego w IV i V wieku, czemu poświęcił szereg artykułów (w czasopismach polskich i zagranicznych) oraz jedną monografię. Od 1999 roku członek Komisji Bizantynologicznej PAN.

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale