Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Maćkowski Tomasz, adiunkt

MAĆKOWSKI TOMASZ – dr
– Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii
– adiunkt
– obrona pracy doktorskiej, 2001, pt. "Herb Prus Królewskich jako wyraz pruskiej tożsamości. Studia nad nowożytną identyfikacją społeczną w aspekcie narodowym".
tematyka badawcza: metodologia historii; symbolika historyczna; archeologia prawna; kultura materialna; historia Gdańska i Prus Królewskich (XV – XVIII w.); historia historiografii.
e-mail

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale