Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

prof. dr hab. Kowalski Krzysztof Maciej

KOWALSKI KRZYSZTOF MACIEJ, prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii w Instytucie Historii UG.

Studia historyczne w Instytucie Historii UG, magisterium w 1975 r., specjalność: muzealnictwo, doktorat w Instytucie Historii UAM w Poznaniu w 1984 r., habilitacja w Instytucie Historii UAM w Poznaniu w 1993 r., prof. tytularny w 2007 r., prof. zw. UG w 2008 r.

Członek Zarządu Towarzystwa Historiograficznego, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

 Problematyka badawcza: teoria i metodologia historii, historia historiografii, epigrafika średniowieczna i nowożytna,   ikonologia historyczna, bibliologia, historia kultury materialnej i jej dyscypliny pomocnicze oraz kampanologia historyczna.

Publikacje:

Książki: Polskie źródła ikonograficzne XVII wieku. Analiza metodologiczna. Warszawa-Poznań 1988, Artefakty jako źródła poznania. Studium z teorii nauki historycznej, Gdańsk 1993, Księgozbiory parafialne archidiakonatu pomorskiego w XVI – XVIII w. Studium z dziejów kultury intelektualnej Prus Królewskich, Gdańsk 1993, Artefakty jako źródła poznania. Studium z teorii nauki historycznej. Wydanie drugie rozszerzone, Gdańsk 1996, Dawne inskrypcje pomorskie. Studia epigraficzne, Gdańsk 2001, Dzieje gminy Stegna, współautorstwo z Barbarą Klassą, Gdańsk 2003, Inskrypcje na dzwonach gotyckich w Prusach. Studium z epigrafiki kampanologicznej, Gdańsk 2006, Tubae Dei. Studia kampanologiczne, Gdańsk 2006, Z dziejów krainy nad rzeką Łebą. Studia i materiały historyczne, Lębork 2008, Vocor Augustinus. Zabytki dawnej kultury religijnej w Piasecznie, Gniew 2012, Kościół Mariacki w Żukowie. Zabytki sakralnej kultury artystycznej dawnego klasztoru Norbertanek, St. Mary’s Church in Żukowo. Sacred art monuments at the Norbertine convent, z fotografiami Leszka Żurka, Żukowo 2012, Paradisus Mariae. Kultura artystyczna kaszubskiego Raju Marii w Kartuzach, Die künstlerische Kultur des kaschubischen Marienparadieses von Karthaus, z fotografiami Leszka Żurka, Rumia-Kartuzy 2012, Artefacts as Sources of Knowledge, Gdańsk 2013.

Ponadto ok. 140 artykułów, recenzji i innych prac.

Staże zagraniczne: stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst – pobyt studyjny w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu w Monachium (wrzesień – październik 1994), stypendia Instytutu Herdera w Marburgu (luty 1998 i maj 2000), pobyty studyjne w Epigraphisches Forschungs- und Dokumentationszentrum w Uniwersytecie w Monachium (2000), w Deutsches Glockenarchiv (Germanisches Nationalmuseum) w Norymberdze (2000, 2001 i 2003), w Landesamt fuer Kultur und Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege und Stadtarchaeologie w Schwerinie, stacja w Stralsundzie (2007, 2008), Bereich Archaeologie der Hansestadt Luebeck w Lubece (2007, 2010).

 

 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale