Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Kosidło Adam, prof. nadzw. UG

KOSIDŁO ADAM, dr hab. prof. nadzw. UG; Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii Najnowszej Powszechnej.
Studia: w roku 1971 ukończony z nagrodą kierunek historii w Uniwersytecie Gdańskim; w roku 1980 tamże obroniony z wyróżnieniem doktorat, a w 1998 r. habilitacja. Odbyty staż krajowy w Uniwersytecie Warszawskim, w Studium Afrykanistycznym – rok 1975; staże zagraniczne: University of Aberdeen w 1977 r.– Szkocja oraz w 1988 r. Oxford University – Anglia.
Praca: od 1972 r. asystent, a następnie od 1980 r. adiunkt w Instytucie Historii.
Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Oxford Society
Tematyka badawcza: Głównym tematem moich badań jest historia powszechna świata po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Azji i Afryki, a w tym zakresie przede wszystkim dekolonizacją byłej Brytyjskiej Afryki. Interesuję się także problematyką nędzy na świecie oraz rysujących się konfliktów między tzw. bogatą Północą a biednym Południem.
Ważniejsze publikacje:
(książki) Dekolonizacja Afryki – droga Ghany do samorządu, 1947–1951, Gdańsk 1991, ss. 173; Dekolonizacja Afryki. Kryzys formalnego imperium Wielkiej Brytanii, 1939–1951, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1997, ss. 320; Ghana – droga do samodzielności państwowej, 1951 –19567, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000, ss. 200; (art.) Trudna niepodległość – Ghana, 1957–1979, w: Niepodległa Afryka – trzy dekady rozwoju, pod red. J. Milewskiego, P. Dudkiewicza i B. Stefańskiego, Warszawa 1987, s. 159–174; O roli czynników zewnętrznych w procesie dekolonizacji Afryki. Próba systematyzacji, „Dzieje Najnowsze” 1991, R. XXIII, nr 2, s. 3–27; Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce – szkic krytyczno-bibliograficzny, „Dzieje Najnowsze” 1993, R. XXV, nr 2, s. 17–34; Dekolonizacja – najważniejsze wydarzenie w dziejach XX wieku, w: Czas XX wieku – nie tylko w polskiej perspektywie, Prace Zakładu Historii Myśli Politycznej XIX i XX w. Instytutu Historii UG, Zbiór Studiów pod red. R. Wapińskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000, s. 46–70; Polityka kolonialna rządu Partii Pracy wobec Afryki w latach 1945–1951, w: Pomorze. Okno na świat, Studia z dziejów XIX i XX wieku Praca zbiorowa pod red. A. Paner i M. Kosznickiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002, s. 67–92.

 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale