Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Koprowski Piotr, adiunkt

KOPROWSKI Piotr,  dr, adiunkt w Zakładzie Historii Myśli i Kultury Politycznej


Studia: magister historii (UG – 2000 r.), doktor nauk humanistycznych (UG – 2005 r.)

Doświadczenie zawodowe: w latach2002-2006 nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie, od października 2006 r. adiunkt w Instytucie Historii UG

Zainteresowania naukowe: historia Kościoła rzymskokatolickiego (XX w.); rosyjska myśl
społeczno-filozoficzna XIX w.; polska i europejska myśl
filozoficzna XX w.; współczesna polska edukacja w kontekście
przemian cywilizacyjno-kulturowych; psychologia humanistyczna

Ważniejsze publikacje: W kręgu romantyzmu. Kształtowanie się strukturświatopoglądowych
Iwana Turgieniewa (Gdańsk 2008); Pozytywista, ale jaki? Światopogląd
Iwana Turgieniewa w latach 1848-1883 (Gdańsk 2009)

Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
Tel.: 0585232179
E-mail: hispko@ug.edu.pl
Ostatnio modyfikowane: 24.11.2009Pozostałe artykuły w tym dziale