Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

prof. dr hab. Koko Eugeniusz

KOKO EUGENIUSZ, – prof. zw., dr hab.
Studia. Instytut Historii UG, 1971–1976.
Przebieg pracy zawodowej.
Asystent-stażysta (IX 1977 – I 1978); asystent (II 1978 – 15 II 1980); starszy asystent (15 II 1980 – IV 1986); adiunkt (V 1986 – X 1997); prof. nadzw. UG (od XI 1997).
Tematyka badawcza.
Kwestia ukraińska i polsko-ukraińskie relacje w XIX – XX w.
Dzieje Pomorza Gdańskiego po 1945 r.
Ważniejsze publikacje.
Wolni z wolnymi. PPS wobec kwestii ukraińskiej w latach 1918–1925, Gdańsk 1991, ss. 234.
W nadziei na zgodę. Polski ruch socjalistyczny wobec kwestii narodowościowej w Polsce (1918–1939), Gdańsk 1995, ss. 247.
Dzieje Kartuz, t. II, pod red. M. Widernika, Kartuzy 2001 (współautorstwo: Okres PRL 1945–1989, ss. 233–348,385–403).
Dzieje Żukowa, pod red. B. Śliwińskiego, Żukowo 2003, (współautorstwo: Okres PRL 1945–1989, s. 239–281,447–453).
Franciszek Rawita-Gawroński (1846–1930). Wobec Ukrainy i jej przeszłości, Gdańsk 2006, ss. 276.
 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale