Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Kalinowski Zygmunt, adiunkt

KALINOWSKI ZYGMUNT, – dr
Aktualne stanowisko i miejsce pracy
Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
Studia
Studia Historii Sztuki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; magisterium w roku 1991.
Podyplomowe Studia Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; dyplom w roku 1996.
Doktorat z historii architektury – Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej w roku 2001.
Praca zawodowa
1990 –2000: Muzeum Narodowe w Poznaniu (1996–2000 na stanowisku wicedyrektora)
1992–1993: PWSSP w Poznaniu – wykładowca
1990–2000: stały członek Ekspedycji Archeologicznej UAM w Novae (Bułgaria)
1998–2000: stały członek Ekspedycji Archeologicznej UAM w Chersonezie (na Krymie)
1998–2002: członek Ekspedycji Archeologicznej Rumuńskiej Akademii Nauk w Histrii
od 2001: adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
Członkostwo w organizacjach naukowych
ICOM (od roku 1996); Komisja Bizantynologiczna PAN (od roku 2006)
Tematyka badawcza
Architektura chrześcijańska (późnoantyczna i wczesnośredniowieczna – głównie ze wschodnich prowincji) traktowana – z jednej strony – jako spuścizna artystyczna po starożytności, z drugiej – jako twórczy kompromis pomiędzy formą architektoniczną, a rozwijającymi się: liturgią i ceremoniałem cesarskim.
Wiodący problem badawczy stanowi próba znalezienia przyczyn różnic formalnych występujących pomiędzy chrześcijańską architekturą Wschodu i Zachodu. W badaniach występują wątki historyczno-artystyczne wraz z filozoficznymi, religioznawczymi i teologicznymi.
Drugą dziedzinę zainteresowań jest muzeologia, w szczególności zaś zagadnienia programowe współczesnych muzeów (misja, cele, zadania) i kwestie procesów budowy struktur organizacyjnych tych instytucji oraz nowoczesne metody ich zarządzaniem.
Publikacje
Baptistery in the episcopal basilica at Novae; w: Novae. Studies and Materials I.
Seria Archeologia nr 43. Poznań 1995.s. 25–35. ISBN 83-232-0706-2. ISSN 0554-8195.
Stone reliquaries at Novae; w: Late Roman and Early Byzantine Cities on the Lower Danube (from the 4th to the 6th Century A. D.) Studies and Materials, Poznań 1997. ISBN 83-86650-81-8.
The Temple Complex at the Episcopal Residence in Novae: Double Church or Two Churches ?; w: Der Limes an der Unteren Donau von Diokletian bis Heraklios. Vorträge der Internationalen Konferenz Svištov, Bulgarien (1.–5. September 1998), Sofia 1999. s. 65–73.
ISSN-954-90 387-2-6.
Wczesnochrześcijańska bazylika i rezydencja biskupia w Novae (Svištov – Bułgaria); w: Sympozja Kazimierskie – poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa t. 2, pod red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowskiej i D. Próchniaka. KUL Lublin 2001. s. 113–120. (współautor Piotr Pawlak). ISBN 83-7306-049-9.
Between West and East : Some aspects of the architecture of the episcopal basilica at Novae; w: The Roman and Late Roman City. The International Conference (Veliko Turnovo 26–30 July 2000) Sofia 2002. s. 184–186. ISBN 954-430-845-8.
The „Roman spirit” of The Early Chrystian Churches in Novae, w: Ephemeris Dacoromana. Annuario dell`Accademia di Romania. Serie nuova. XII (2004) Fascicolo I. Roma 2004, s. 293–299. ISSN 1582-1854.
Kamienny relikwiarz z Novae. Problem interpretacji, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa pod red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowskiej i D. Próchniaka, T. IV, KUL Lublin 2004, s. 301–309. ISBN 83-7306-213-0.
Architektura i liturgia, w: Architektura wczesnobizantyńskich budowli sakralnych Chersonezu Taurydzkiego, Tom I. Wczesnobizantyjskie budowle sakralne Chersonezu Taurydzkiego. Poznań 2004. s. 203–208. ISBN 83-7177-290-4.
Mistyczna rola Syjonu w wielkich religiach świata, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa pod red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowskiej i D. Próchniaka, T. V, KUL Lublin 2005, s. 159–168. ISBN 83-7306-275-0
Wczesnobizantyńskie kościoły krzyżowo-kopułowe w Kapadocji, w: Porta Aurea, Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 7 (złożone do druku 2004)
Rytuał – magia – praktyka, czyli jak wytyczono bazylikę biskupią w Novae; w: Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Wrocław 2005, s. 233–238. ISBN 83-7085-861-9
I co dalej ? Rozważania nad miejscem konserwacji obiektów architektonicznych w procesie odkrywania przeszłości, w: Problemy dziedzictwa kulturowego w architekturze, red. T. Drewniak i B. Szuba, Nysa 2005, s. 204–208. ISBN 83-60081-08-5
Przestrzenie naznaczone liturgią, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa pod red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowskiej i D. Próchniaka, T. VI, KUL Lublin (złożone do druku 2006)
How to Train Cultural Instytution Menagers. The Status Quo and Future Needs;
w: Menagement Tasks in the Process of Cultural Integration in Europe. Wien 1997.
 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale