Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Janicki Arkadiusz

JANICKI ARKADIUSZ, dr hab., w Instytucie Historii (Zakład Historii Myśli i Kultury politycznej XIX i XX w.).
Studia: 1/historia ze specjalnością nauczycielską – UG (1996); 2/ prawo (prawo morskie) – UG (1999);
Doktorat: obroniony w 2001 roku (promotor: prof. dr hab. T. Stegner) z wyróżnieniem i wnioskiem Rady Naukowej IH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów;
Praca: od 2001 roku adiunkt w Instytucie Historii UG,
Ważniejsze stypendia: 2000 – Grant z Komitetu Badań Naukowych na wykonanie własnego projektu badawczego; 2001 stypendium Instytutu Herdera w Marburgu.
Ważniejsze publikacje: Życie codzienne studentów polskich w Dorpacie w XIX i na początku XX wieku (do 1918roku), [w:] Polacy w Estonii, Lublin 1998, s. 121 – 158; Polskie organizacje studenckie w Dorpacie, [w:] Uniwersytet w Tartu, a Polacy. Rola dorpatczyków w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX wieku. Pod redakcją Sierieja G. Isakowa i J. Lewandowskiego, Lublin 1999, s. 47 – 70; Z dziejów kolonii polskiej w Rydze od lat 60 – tych XIX wieku do końca I wojny światowej, [w:] Między Odrą a Dnieprem. Wyznania i narody. Zbiór studiów pod red. T. Stegnera, cz. II, Gdańsk 2000, s. 208 – 231; Polacy wobec mieszkańców prowincji nadbałtyckich (Niemców, Łotyszy i Estończyków) od lat 60 –tych XIX wieku do I wojny światowej, [w:] Polacy i sąsiedzi – dystanse i przenikanie kultur. Część I. Zbiór studiów pod red. R. Wapińskiego, Gdańsk 2000, s. 150 – 185.
Zainteresowania: historia guberni nadbałtyckich w XIX i pocz. XX wieku, historia Rosji w XIX i XX wieku, historia gospodarcza w XIX i XX wieku.
 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale