Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Górka Bogusław, prof. nadzw. UG

dr dr hab. GÓRKA BOGUSŁAW, prof. UG, Instytut Historii WH UG

Rozwój naukowy:

 • W celu pogłębienia podstawowej znajomości języka hebrajskiego i judaistyki przebywałem na rocznym stypendium rządu izraelskiego na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (1993/1994), które uwieńczyłem stosownym dyplomem.
 • Dnia 24.06.1996 r. obroniłem doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii – historii starożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie rozprawy pt. „Basilea a Ekklesia w koncepcji Mateusza”.
 • Drugi doktorat z zakresu religioznawstwa uzyskałem dnia 16.12.1999 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie dysertacji pt. „Pomiędzy aktem wiary a faktem chrztu. Instytucja nawrócenia w Kościele pierwotnym”.
 • Habilitację z zakresu religioznawstwa obroniłem dnia 08.12.2005 r. na Wydziale Filozoficznym UJ na podstawie rozprawy: „Inicjacja w życie wieczne w Ewangelii św. Jana. Struktura inicjacji w świetle J 1,10-12; 3,1-21; 5,1-47; 20,30-31”, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005 (zatwierdzenie uchwały Rady Wydziału Filozoficznego przez Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów nastąpiło w 2006 r.).
 • Stanowisko profesora nadzwyczajnego UG na czas nieokreślony otrzymałem na mocy uchwały Senatu UG w listopadzie 2007 r.

Główna tematyka badawcza: Interpretacja Nowego Testamentu (głównie Ewangelii Jana) z punktu widzenia zrekonstruowanej przeze mnie struktury inicjacji wczesnochrześcijańskiej.

Ważniejsze publikacje książkowe:

 • Pomiędzy aktem wiary a faktem chrztu. Instytucja nawrócenia w Kościele pierwotnym, Kraków 2000.
 • Biblia i cywilizacja Boga, Kraków 2003; wydanie drugie – Kraków 2004.
 • Kondycja chrześcijaństwa dzisiaj a inicjacja chrześcijaństwa starożytności, w: „Christianitas antiqua”, Commentationes, vol. I, red. nauk. B. Górka, Gdańsk 2005.
 • Inicjacja w życie wieczne w Ewangelii św. Jana. Struktura inicjacji w świetle J 1,10-12; 3,1-21; 5,1-47; 20,30-31, Gdańsk 2005.
 • Hermeneutyka inicjacji wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2007.
 • Jezus i Samarytanka (J 4,1-42). Historia i inicjacja, Kraków 2008.
 • Jezus a chleb. Interpretacja inicjacyjna J 6,1-71, Kraków 2010.
 • Chrześcijaństwo pierwotne jako system religijny, Kraków 2011.

Wybrane artykuły:

1. Nieprzekładalność Janowego Prologu? (J 1,1-18), Vox Patrum 52/1 (2008), s. 233-256.

2. Społeczny i ewolucyjny charakter moralności wczesnochrześcijańskiej, Socjologia religii” 8 (2009), s. 307-324.

3. Starochrześcijańska polemika antyjudaistyczna, s. 420-428, w: Jews and Slavs, vol. 21 (Jews, Poles and Russians. Jewish Polish and Jewish Russian Contacts), red. W. Moskovich, I. Fijałkowska Janiak, Jerusalem - Gdańsk 2008.

4. Jezus wobec judaizmu i samarytanizmu w J 4,1-30.39-42, Scripta Biblica et Orientalia 1 (2009), s. 215-243.

5. Bait czy Qahal? Co wiadomo, a czego nie wiadomo o Mt 16,16-19, Scripta Biblica et Orientalia 2 (2010), s. 109-130.

Praca organizacyjna:

 • Członkostwo w redakcji zeszytu naukowego „Christianitas antiqua” wydawanego przez Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii WH Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Redakcja zeszytu „Przeglądu Religioznawczego” 2/232 (2009. Temat zeszytu: Obietnica prymatu Piotra (Mt 16,16-19) w interpretacji konfesyjnej i religioznawczej.

Nagrody: Uhonorowany pięcioma nagrodami rektorskimi za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

Kontakt: hisbg@univ.gda.pl

Ostatnio modyfikowane: 03.04.2012Pozostałe artykuły w tym dziale