Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Drozd Jarosław, adiunkt

DROZD JAROSŁAW – dr
Dane ogólne:
adiunkt, Instytut Historii, Zakład Archiwistyki
Studia:
1991–1996 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalności: archiwistyczna i nauczycielska)
Przebieg pracy zawodowej:
1996–do dziś – Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni 2006–do dziś Uniwersytet Gdański
Tematyka badawcza:
stosunki wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX w., zagadnienia z zakresu historii Gdyni
Publikacje:
Drozd Jarosław, Małkowski Kazimierz, Polkowski Bolesław, Toczek Ryszard, Gdynianie. Straty osobowe Gdyni w II wojnie światowej 1939–1945. Ludność cywilna, Gdynia 2004. Drozd Jarosław, Konsul Witołd Kukowski – ostatni właściciel Kolibek (w:) 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, Gdańsk 2001, s.91–106. Drozd Jarosław, Kursy portowe i rybackie dla Żydów w Gdyni w okresie międzywojennym,
"Nautologia", nr 142, Rok XXXX (2005), s.37–41. Drozd Jarosław, Powstanie letniska w Orłowie Morskim (w:)Wedrówki po dziejach Gdyni. Studia i materiały Muzeum Miasta Gdyni, pod red. D. Płaza-Opackiej, Gdynia 2004.
Drozd Jarosław, Społeczność żydowska w Gdyni w okresie międzywojennym, Gdynia 2007 (w przygotowaniu)
 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale