Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

prof. dr hab. Borzyszkowski Józef

BORZYSZKOWSKI JÓZEF, profesor zw. dr hab.
Studia:
– (uczelnia): historia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku
– magisterium: WSP Gdańsk, 1969 r.
– doktorat: 1976 r. Uniwersytet Gdański
– habilitacja: 1982 r. Uniwersytet Gdański
– docent: 1983
– prof. UG: 1991
– tyt. prof.: 1992
– prof. zw.: 1997
Przebieg pracy i działalności naukowej:
– 1969/70 r. młodszy bibliotekarz – Biblioteka Gdańska PAN
– od 1970 r. – Uniwersytet Gdański, Instytut Historii
– w latach 1988–90 z-ca dyr. Instytutu
Tematyka badawcza:
Historia Polski i powszechna XIX i XX w., zwłaszcza historia Pomorza i Kaszub; biografistyka; antropologia kulturowa Pomorza, życie codzienne, dzieje wsi i rodziny oraz ruchu regionalnego, stosunki polsko-niemieckie, emigracja (Polonia pomorska)
Najważniejsze publikacje (książki):
„Tam gdze Kaszëb kuńc.” Monografia wsi Karsin, Gdańsk 1973;
Nadole. Przeszłość wsi w pamięci jej mieszkańców, Gdańsk 1977, wyd. II 1982;
Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany od połowy XIX wieku po współczesność, Gdańsk 1982;
Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu. Działalność gospodarcza Stanisława Sikorskiego w okresie zaboru pruskiego, Gdańsk 1979;
Inteligencja polska w Prusach Zachodnich w latach 1848–1920, Gdańsk 1986;
Wielewskie góry. Dzieje Wiela i jego Kalwarii, Gdańsk1986;
Lud polski się nie da ... . Ks. Bolesław Domański. Patron Polaków w Niemczech (1872–1939), Gdańsk 1989;
Samorządne Pomorze. Przemiany społeczności lokalnej Pomorza Gdańskiego w l. 1989–1993, Gdańsk 1993 (współautor. C. Obracht- Prondzyński)
– Łeba i Pomorze w twórczości i wspomnieniach Maxa Pechsteina, Łeba 1994
Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku. Studia z dziejów i kultury regionu, Gdańsk 1999
Z dziejów Kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku, Gdańsk-Pelplin 2000
Tam gdze Kaszëb początk. Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin, Gdańsk-Karsin 2001; II wyd. Gdańsk-Karsin 2003
– Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdańsk-Wejherowo 2002
Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – współtwórcy dziejów regionu, Gdańsk-Pelplin 2002
Die Kaschuben, Danzig und Pommern, Gdańsk-Wejherowo 2003
– Boże Męki. Krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszubach, Pelplin-Gdańsk 2004 (współautor A. Klejna)
O Kaszubach w Kanadzie. Kaszubsko-kanadyjskie losy i dziedzictwo kultury, Gdańsk-Elbląg 2004
– The Kashubs, Pomerania and Gdańsk, tłum. Tomasz Wicherkiewicz, Gdańsk – Elbląg 2005
Môdro kraina. Dzieje gminy Parchowo, Gdańsk-Parchowo 2005
Kontakt:
adres i telefon służbowy: 80-952 Gdańsk, ul. W. Stwosza 55; Gdańsk; 58–523–22–42, 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale