Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr Bilewicz Hubert, adiunkt

BILEWICZ HUBERT, dr, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego.
Studia magisterskie: historia sztuki (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom w 1992 r.); muzealnictwo (Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom w 1993 r.).
Studia podyplomowe: Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Środkowej i Wschodniej (Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego, 1996–1999 r.); pedagogika zdolności i twórczości (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2000–2001 r.); studia z zakresu gender (Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2002–2003 r.).
Przewód doktorski otwarty w 1997 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Praca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku (1992–2000 r.);
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993–1995,2001 r.);
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (od 1995 r.);
Uniwersytet Gdański (1995–1998 i od 2002 r.).
Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Oddział Warszawski).
Zainteresowania naukowe: sztuka nowoczesna, historia architektury XIX i XX w., polskie życie artystyczne w Rosji w XIX i XX w., pogranicze sztuki i edukacji.
Aktualna tematyka badawcza: polska sztuka użytkowa i design w XIX i XX w., pedagogika artystyczna.
Ważniejsze publikacje: Dzieje gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, „Rocznik Warszawski” R. 24,1994, s. 293–314; Zagadnienie polityki artystycznej II Rzeczypospolitej wobec Gdańska, „Porta Aurea. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego” R. 3,1994, s. 209–215; Kreowanie postaw ucznia wobec i poprzez „zakazane” obszary sztuki najnowszej, [w:] W kręgu teorii i praktyki edukacji plastycznej, red. S. Popek, R. Tarasiuk, UMCS, Lublin 1995, s.135–140 (I Lubelskie Forum Sztuka-Edukacja, t. 2); Złudzenia edukacji plastycznej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” t.22, Toruń 1997 [Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 314], s. 111–115; Rites de passage jako strategie artystyczne i edukacyjne, [w:] Pedagogika kultury. Historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, red. J. Gajda, UMCS, Lublin 1998, s. 357–365; Żakardy w „Ładzie”, [w:] Spółdzielnia Artystów ŁAD 1926–1996, t. 1, red. A. Frąckiewicz, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa 1998, s. 180–220, il. barwne: s. 381–411 [Jacquard Loom Fabrics at Ład, tamże, s.221–248]; Bizantyńsko-ruskie malowidła lubelskie w świetle prac Cesarskiej Komisji Archeologicznej z Petersburga, [w:] Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789–1950, red. D. Konstantynow, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998, s. 71–78; Zjawiska awangardyzacji w kulturze ukraińskiej XX wieku, [współautorka: A. Korniejenko], „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2002, z. 13–14, s. 238–257; Monumentalizm w sztuce gdańskiej ostatniego półwiecza, [w:] Gust gdański. Materiały z sympozjum, 23–24 października 2002, red. B. Dejna, J. Szczepański, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2004, s. 178–195; Recepcja awangardowych mebli metalowych w międzywojennej Polsce na przykładzie wyposażenia Zameczku prezydenta w Wiśle, [w:] Modernizm w lustrze współczesności, red. Jacek Jagielski, Grażyna Gajewska, Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno 2006, s. 51–56.
Ponadto 11 artykułów m. in. w periodykach: „Design”, „Architektura”, „Spotkania z Zabytkami”, „Plastyka i Wychowanie”.
Współautor (z Anną Ziembą–Michałowską) podręcznika dla gimnazjum: Spotkania ze sztuką. Plastyka – Powiększenia, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, ss.127.
 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale