Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab Jarosław Bauć, adiunkt habilit.

BAUĆ JAROSŁAW Ad. II. stopnia
stanowisko dr.hab
studia PWSSP Gdańsk 1980–1985
dyplom PWSSP Gdańsk 1985 na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni prof. w Łajminga
zatrudniony w PWSSP w Gdańsku na stanowisku asystenta w latach 1985–1992 w roku 1992 uzyskał tytuł adiunkta, w roku 2001 uzyskał tytuł adiunkta II stopnia, od roku 2005 jest
kierownikiem Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych w ASP w Gdańsku, od roku 2006 jest zatrudniny na drugim stanowisku pracy na Uniwersytecie w Gdańsku w Zakładzie Historii Sztuki, zajmuje się malarstwem sztalugowym, jego funkcjš i miejscem we współczesnym komunikacie wizualnym bierze udział w pracach Komisji do Spraw Edukacji Artystycznej przy MEN-ie, udział w licznych wystawach w kraju i za granicą
 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale