Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Woziński Andrzej, adiunkt

WOZIŃSKI ANDRZEJ, dr hab. historii sztuki, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki UG.
Studia: Uniwersytet Im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek historia sztuki, 1980–1985.
Przebieg kariery zawodowej: 1985–2000 Muzeum Narodowe w Poznaniu: w latach 1998–2000 na stanowisku wicedyrektora ds. naukowych; w 1997 tytuł doktora; od 2001 Zakład Historii Sztuki UG.
Członkostwo w organizacjach naukowych: 1985–1990 Stowarzyszenie Historyków Sztuki, od 1998 ICOM (International Committee of Museums).
Tematyka badawcza: sztuka gotycka
Najważniejsze publikacje naukowe: Rzeźba i malarstwo tablicowe; Rzemiosło artystyczne, [w:] Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka. Katalog wystawy. Warszawa, Poznań 1991,81–107,137–155; – Rzeźba XV–XVI wieku, [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku. Katalog wystawy. Muzeum Narodowe w Gdańsku, maj – sierpień 1997, t.1., ss. 99–121; hasła katalogowe II.4, II.6–10, II.12–22, [w:] j.w., t. 2, ss. 46–47,49–53,55–60; – Michał z Augsburga, Mistrz Paweł i epilog gotyckiej rzeźby gdańskiej, „Rocznik Historii Sztuki”, t. 27,2002, s. 5–90.
 

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale