Wydział Historyczny Wydział Pracownicy Biogramy pracowników

dr hab. Włodarski Józef, prof. nadzw. UG

WŁODARSKI JÓZEF, dr hab., prof. nadzw. UG, Instytut Historii (Zakład Historii Nowożytnej XVI–XVIII w.).
Studia: historia UG (1975), specjalność nauczycielska.
Pracę magisterską i doktorską pisał pod kierunkiem prof. dr hab. Wacława Odyńca. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1986 r. (UG). W latach 1989–1993 adiunkt WSP w Olsztynie (Instytut Historii, Zakład Historii Starożytnej, Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych). Od 1993 – UG Instytut Historii. W 2001 r. uzyskał stopień dra habit. nauk hum. w zakresie Hist. Powszechna Nowożytna XVI–XVIII w. Członek Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie Pol. Tow. Historycznego, Verein für Familienforschung in Ost – und Westpreussen. V., współpracuje z Towarzystwem Historycznym „Prussia” (Munster), Instytutem Stosunków Międzynarodowych w Beijingu (Pekin) i Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych.
Zainteresowania naukowe: Prussica – polityka, społeczeństwo i gospodarka Prus Królewskich i Warmii w XV–XVIII w., militaria Dalekiego Wschodu XIII–XIX w. (Chiny, Japonia, Mongolia).
Opublikował: Miasta warmińskie w latach 1655–1663, Olsztyn 1993; Historia Dżoci syna Czyngis-chana, Gdańsk 1997; Polityka pruska elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I w latach 1640–1660. Studium z dziejów dyplomacji, Gdańsk 2000; Redaktor naukowy i współautor: Między Wileńszczyzną a Prusami XIII–XX w. Społeczeństwo – polityka – kultura, Gdańsk 1998; Chiny w oczach Polaków. Państwo – społeczeństwo – kultura, Gdańsk 2001; W kręgu badań Profesora Wacława Odyńca, Gdańsk 2002; Mapy Wileńszczyzny (1937 r.), z. 1–5, Gdańsk 2001–2003; An outline history of technical uniwersity in Gdańsk 1904–2004, Gdańsk 2004 (wespół z E. Wittbrodtem). Opiekun naukowy i organizacyjny Naukowego Koła Historyków – przewodniczący Zespołu Redakcyjnego „Studenckich Tek Historycznych” – dotychczas ukazały się 3 zeszyty. Jest autorem około 80 artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą.
W latach 2003–2005 był prodziekanem ds. kształcenia i studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego UG i przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia. W 2005 r. został wybrany dziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego UG a w 2006 r. wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” UG ds. Nauki.
Nagrody rektorskie: II stopnia: 2002 r.; 2003 r.; 2004 r., I stopnia: 2005 r.; 2006 r.
e-mail: j.a.wlod@univ.gda.pl

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2014Pozostałe artykuły w tym dziale