Wydział Historyczny Informacje dla Studentów

Samodzielność finansowa - zmiany

 

 

 

Zmiany w ustalaniu samodzielności finansowej studenta

 

 

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych(Dz. U. poz. 959), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom UG § 6:

 

4. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia

łącznie następujące warunki:

1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1) i 2),

nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art.

6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych,

 

UWAGA ZMIANA!!! OD 01.11.2012 kwota wzrośnie z 782,60zł na 850,20zł

 

4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa

domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 04.02.2014