Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza Konferencje, seminaria, stypendia naukowe, konkursy, szkolenia i prezentacje

VII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna

Studenckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centralne Muzeum Morskie zapraszają na VII Międzyuczelnianą Konferencję Antropologiczną (MKA).

Tegoroczną MKA opatrzono podtytułem: Teren pomorza - odkrywanie - poznawanie - porzucanie. Oprócz corocznej, ogólnej tematyki badawczej, głównym założeniem jest szerokie spojrzenie na teren pomorza, który zdefiniowany jest jako wszystkie tereny nadmorskie - nie tylko Polski, Europy, ale i świata. Tematyka ta wciąż wydaje się być nie do końca zbadana, dlatego organizatorzy pragną stawiać nowe pytania, sięgać szeroko – nie tylko zatrzymując się na naszym „podwórku” - Pomorzu nad Bałtykiem, ale również wyruszając dalej, aż do Oceanii, Ameryki, czy pobrzeży Skandynawii. Udamy się także do Finlandii oraz pochylimy się między innymi nad zagadnieniem dotyczącym współczesnych społeczności rybackich w Europie.

Tegoroczne spotkanie antropologów odbędzie w dniach 14-15 października w Ośrodku Kultury Morskiej, oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.  (wejście od Długiego Pobrzeża)

Program   Plakat

Ostatnio modyfikowane: 09.10.2013