Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza Konferencje, seminaria, stypendia naukowe, konkursy, szkolenia i prezentacje

V Konkurs im. Dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur