Wydział Historyczny Wydział System jakości kształcenia

Zarządzenie nr 2/12 Dziekana Wydziału Historycznego z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań