Wydział Historyczny Informacje dla Pracowników

Baza danych: "Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG"

  Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o konieczności dostarczania publikacji w celu ich rejestracji w bazie „Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG”, zgodnie z Zarządzeniem nr 3/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania  dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki pod adresem: http://expertus.bg.ug.edu.pl/.
Materiały należy dostarczyć niezwłocznie po opublikowaniu do Biblioteki Głównej UG:
Oddział Informacji Naukowej, pok. 045 (parter), e-mail:
bibliografia@ug.edu.pl, tel. 58 523-32-04.
Prosimy również o uzupełnienie brakujących publikacji za lata 2009-2010.

Informacje dla autorów dotyczące formy i sposobu dostarczania materiału bibliograficznego znajdują się na stronie: http://www.bg.ug.edu.pl/bibliografie/bibliografia-publikacji-pracownikow-ug.

Prorektor ds. Nauki,

p rof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 

Ostatnio modyfikowane: 05.10.2011