Wydział Historyczny Informacje dla Pracowników

Warsztaty analityczne dla pracowników naukowych

Już od pięciu lat, dwa razy do roku SPSS Polska przygotowuje specjalne
Warsztaty dla kadry akademickiej. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniach
12-13 września 2011 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej. Celem Warsztatów
jest ułatwienie pracownikom naukowym i dydaktycznym praktycznego
wykorzystania oprogramowania IBM SPSS. Chciałabym serdecznie zaprosić
Państwa do udziału w tym wydarzeniu.
W tej edycji przygotowaliśmy dla Państwa następujące propozycje tematów:
* Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics (cz. I), 
prelegent: Krzysztof Kusch, SPSS Polska, 
* Estymacja i wnioskowanie statystyczne w IBM SPSS Statistics, 
prelegent: dr Joanna Karłowska-Pik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu, 
* Metody statystyczne w badaniach medycznych - kurs podstawowy-
powtórzenie tematyki z 2008 r., prelegent: prof. Małgorzata Rószkiewicz, 
Szkoła Główna Handlowa, 
* W poszukiwaniu różnic - wprowadzenie do metod analizy wariancji -
powtórzenie tematyki z 2009 r., prelegent: dr Sylwia Bedyńska, Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej.
Zapraszam do udziału w najbliższej edycji warsztatów. Szczegółowe informacje
dostępne są już na stronie internetowej programu ARIADNA oraz na stronie
<http://www.warsztatyanalityczne.edu.pl/> warsztatyanalityczne.edu.pl
Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać na temat Warsztatów zapraszam do
kontaktu ( <mailto:m.michalska@predictivesolutions.pl>
m.michalska@predictivesolutions.pl, 12 6369680 w.126)
Serdecznie pozdrawiam, 
Monika Michalska
SPSS Polska
Ostatnio modyfikowane: 11.08.2011