Wydział Historyczny Informacje dla Pracowników

Ankietyzacja

Uwaga pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni!


Od dnia 14.05.2012r. poprzez Państwa konto na portalu pracownika można podjąć ankietę zwrotną na temat wybranych zajęć, które Państwo prowadzili w tym semestrze. Ankieta ma za zadanie dać Państwu szansę wypowiedzenia się na temat zajęć i grupy, która ocenia Państwa pracę.

Ankiety pojawią się u osób, które zostały wyznaczone do wypełnienia ankiety.

Ankietyzacja rozpoczyna się dnia 14.05.2012r. o godz.00.01 i zakończy się dnia 29.06.2012r. o godz.23:55.

Serdecznie zachęcamy do podjęcia ankiety.

dr Magdalena Nowak

Prodziekan ds Studentów i Kształcenia
Wydział Historyczny UG

Ostatnio modyfikowane: 09.05.2012