Wydział Historyczny Informacje dla Pracowników

Projekt Case Simulator

Czy chcesz w innowacyjny sposób dowiedzieć się, jak prowadzić firmę?

Czy już myślisz, co będziesz robił po zakończeniu studiów?

Czy chcesz uzyskać certyfikat, który zwiększy twoje szanse na rynku pracy?

Czy chcesz zdobywać nową wiedzę i umiejętności wykorzystując nowoczesne narzędzia?

Czy chcesz uczyć się według wzorców stosowanych na najlepszych europejskich
i amerykańskich uczelniach?

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś tak – to zapraszamy do udziału
w projekcie Case Simulator (www.casesimulator.pl).

Spotkanie informacyjne już w pierwszej połowie października.

Kontakt: dr Andrzej POSZEWIECKI

Wydział Ekonomiczny UG

poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ostatnio modyfikowane: 04.10.2012