Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza Christianitas Antiqua Christianitas Antiqua, tom 5

Christianitas Antiqua, tom 5


Do piątego tomu (ukaże się jesienią 2013 r.) złożony został tekst: Eunapios, Hypomnemata historika, w przekładzie dr Anny Pająkowskiej: Eunapios, Zapiski historyczne.

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 01.08.2013