Wydział Historyczny Działalność naukowo-badawcza Studenckie koła naukowe Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG

Opiekun naukowy: dr Sławomir Jędraszek

Przewodnicząca: Dorota Sakowicz – studentka archeologii i historii sztuki

Wiceprzewodniczący: Bartosz Buszman – student archeologii

Sekretarz: Paulina Lubocka – studentka archeologii

            Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej zostało założone 05.06.2012 r. z inicjatywy grupy studentów archeologii. Koło ma charakter międzywydziałowy, co oznacza, że jego członkiem może zostać każdy student Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkania Koła odbywają się co dwa tygodnie (aktualnie we wtorki, o godz. 16.30), a informacje o dokładnym terminie kolejnych spotkań umieszczane są na plakatach (rozwieszanych na terenie uczelni) oraz na fanpage'u Koła na poralu facebook - www.facebook.pl/SKNAS

Naszym celem m.in. jest:

 • Praca naukowo-badawcza w dziedzinie archeologii śródziemnomorskiej i nauk pokrewnych.
 • Pogłębianie i rozszerzanie własnej wiedzy w dziedzinie archeologii śródziemnomorskiej.
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi Kołami i stowarzyszeniami o podobnej działalności w kraju i za granicą.
 • Współpraca z instytucjami naukowymi i kulturalnymi na terenie całego kraju i poza jego granicami.
 • Organizowanie imprez upowszechniających archeologię śródziemnomorską i promujących Uniwersytet Gdański.

Co zrobiliśmy do tej pory?

 • Udział w wykopaliskach archeologicznych na Antikytherze, Grecja (2012 r.)
 • Współorganizacja praktyk archeologicznych w Negotino Gradište, Macedonia (2012 r.)
 • Cykl wykładów otwartych o szeroko pojętej tematyce śródziemnomorskiej, których gośćmi są prelegenci z kraju i za granicy.
 • Wyjazd dydaktyczno-naukowy do Poznania.
 • Wyjazd dydaktyczno-naukowy do Berlina.
 • Reprezntacja Intytutu Archeologii i Etnologii UG podczas Targów Akademia 2013.
 • Współorganizacja Ogólnopolskiej IX Studenckiej Konferencji Starożytniczej „Navigare Necesse. Morze-podróż-przejście-przemiana” (Gdańsk 10-12 maj 2013).
 • Udział w XI Bałtyckim Festiwalu Nauki – organizacja warsztatów pisma klinowego dub-sar-tur II.
 • Udział w wykopaliskach archeologicznych w Negotino w Republice Macedonii (2013 r.).

Co zamierzamy zrobić w najbliższym czasie?

 • Współorganizowanie Międzynarodowej Konferencji „The Religious Aspects of Warfare”.
 • Współorganizacja Ogólnopolskiej X Studenckiej Konferencji Starożytniczej „Cupido dominandi. Żądza władzy-władza nad żądzą” (Warszawa, maj 2014).
 • Objazd naukowy do Rzymu (luty 2014)
 • Wyjazd naukowo-dydaktyczny do Warszawy (maj 2014)
 • Udział w Targach Akademia 2014 oraz w XII Bałtyckim Festiwlau Nauki.
 • Dalej dobrze się przy tym wszystkim bawić !

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG

Wydział Historyczny
Instytut Archeologii i Etnologii
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk

e-mail: sknas@ug.edu.pl ;  FB: https://pl-pl.facebook.com/SKNAS.UG

 

Ostatnio modyfikowane: 03.12.2013