Wydział Historyczny Informacje dla Studentów Podział roku akademickiego 2013/2014

Podział roku akademickiego 2013/2014

 Gdańsk, 15–05–2013 r.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

SEMESTR ZIMOWY (2.10.2013 – 9.02.2014)

 

2.10.2013

3.10.13 – 24.01.14

23.12.13 – 3.01.14

25.01.14 – 9.02.14

10.02.14 – 16.02.14

 

Uczelniana inauguracja roku akademickiego

Zajęcia dydaktyczne

Wakacje zimowe

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

Przerwa międzysemestralna

 

SEMESTR LETNI (17.02.2014 – 29.06.2014)

 

17.02.14 – 6.06.14

17.04.14 – 23.04.14

20.03.14

2.05.14

7.06.14 – 29.06.14

30.06.14 – 6.07.14

7.07.14 – 30.09.14

1.09.14 – 14.09.14

 

 

Zajęcia dydaktyczne *

Wakacje wiosenne

Święto Uniwersytetu Gdańskiego  - Dzień Rektorski

Dzień Rektorski

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

Letnia sesja poprawkowa **

Wakacje letnie z wyłączeniem letniej sesji poprawkowej

Letnia sesja poprawkowa

 

 

*17.02.14 – 2.03.14 sesja poprawkowa w trakcie zajęć semestru letniego

** studentowi przysługuje, zgodnie z  §13 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do Uchwały Senatu UG 12/12, z dnia 29.03.2012 roku z późn. zmianami) jeden termin egzaminu poprawkowego.

Ostatnio modyfikowane: 27.06.2013