Wydział Historyczny Informacje dla Studentów Praktyki studenckie

Informacje dotyczące praktyk studenckich

Na Wydziale Historycznym praktyki zawodowe są obowiązkowe na każdym kierunku studiów. Wymiar praktyk jest zróżnicowany w zależności od kierunku i  trybu studiów. Dokumentacją i zaliczeniem praktyk zajmują się kierownicy i opiekunowie wyznaczeni dla poszczególnych kierunków. Zaliczenie praktyk, potwierdzone wpisem w indeksie, jest niezbędne do dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej i ukończenia studiów na danym kierunku.

Kierownicy praktyk   Regulamin praktyk   Zgoda na przyjęcie na praktykę

Ostatnio modyfikowane: 19.06.2013